La CUP presenta del seu programa amb un debat a Can Palauet

Dissabte 17 de maig, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Mataró va presentar les propostes del programa polític a Can Palauet. L'acte fou presentat per Mercè Vidal, que va donar la paraula als nou candidats i l'acladable Joan Jubany presents a la taula.

Joan Jubany agraí les mostres de suport dient que les expectatives inicials han estat superades amb escreix, perquè s'han estabert les bases per a una alternativa municipal seriosa i compromesa amb els moviments socials i el texit associatiu de la ciutat, però amb una manera de fer assembleària i, per tant, diferent de la resta de partits tradicionals.

Eloi Cot (número 5) va exposar la filosofia participativa que la CUP vol aplicar al funcionament de la ciutat, destacant que primer cal treballar per fer arribar a tothom una informació transparent i compresnible i iniciar un procés d'educació en la participació que ompli de contingut els consells ciutadans de barri, de temes i àmbits sectorials, etc.

Carla Mulet (número 3) va desglossar el punts progrmàtics de la Mataró justa i solidària que vol aconseguir la CUP, amb propostes adreçades a joves i gent gran, dones amb menors a càrrec, persones discapacitades, drogodepdents; va destacar la creació d'un centre d'acollida per a dones maltractades a Mataró.

Carme Polvillo (número 4) va explicar el programa d'educació, desglossant-lo en els equipaments que cal per garantir el bon funcionament de l'educació pública i els progrmaes específics que cal impulsar o millorar; va destacar la proposta de millorar amb 4 tallers nous els programes de garantia social i preveure la creació de 2 destinats a l'alumnat de necessitats educatives especials.

Marta Vidal (número 21) va explicar el programa de sanitat i evidencià la mala gestió per part de l'actual equip de govern en temes com el nou Hospital de Mataró; va destacar la necessitat de crear un centre de salut mental a Can Cabanelles.

Jordi Canal (número 2) va parlar del programa cultural, després de contextualitar la precària situació d'equipaments cultrals que s'ha anat produint al llarg dels darrers 25 anys, en els quals Mataró ha perdut cinemes, sales de teatre i activitat cultural. Malgrat la riquesa de l'associacionisme mataroní, el govern de Mas ha aplicat una polítca de desmobilització sibil·lina que s'ha agreujat encara més amb la majoria aboluta dels darrers quatre anys. Canal va posar com a exemples de negligència en la gestió cultural la manca d'una emissora de ràdio municipal i la intenció d'endrerrocar el Teatre Monumental.

Juli Cuéllar (número 8) va parlar de les propostes en l'àmbit del treball, fent èmfasi en la necessitat de contenir la precarietat laboral que provoquen les Empreses de Treball Temporal, en l'aplicació de les 35 hores laborals i en la intenció d'engegar un estudi sobre l'aplicació de la renda bàsica a Mataró.

Lluís Alameda (número 17) va explicar les propostes d'esports i va criticar el cost abusiu de les piscines del Sorrall, també va remarcar la necesitat d'obrir totes les instal·lacions esportives d'escoles i instituts per a la pràctica lliure de l'esport.

Pere Boix (número 11) va desglossar el punts del model de ciutat sostenible que proposa la CUP destacant la necessitat d'una planificació global d'àmbit comarcal-metropolità. Va denunciar el criteri urbanístic de creixement de l'actual Ajuntament i va exigir la protecció de les Cinc-Sènies, dels Garrofers i els Turons, de les rieres i del front marítmim.

Juli Palou (número 9) va cloure l'acte explicant que la CUP vol un model de ciutat oberta al món però que també parteixi de la nostra realitat sociopolítica amb l'impuls d'una assemblea de regidors i regidores dels Països Catalans.

Mataró, 18 de maig del 2003
Oficina de Premsa CUP Mataró