La CUP pregunta sobre l’ensenyament del català

Dimecres 14 de gener, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Mataró ha presentat una instància, a través del registre municipal, adreçada al regidor d’ensenyament i president de l’Institut Municipal d’Educació, sr. Josep Comas, per sol·licitar informació sobre:

A. L’oferta i assignació pressupostària corresponent de tots els programes educatius relacionats amb la promoció, el reciclatge i l’alfabetització d’adults en català impulsats des de l’Ajuntament.

B. Atesa la facultat de representació de l’Ajuntament en els consells escolars dels diferents centres d’ensenyament:

1) Quants centres no compleixen la normativa vigent i no fan les classes en llengua catalana,

2) Quines mesures i criteris s’han adoptat per fer complir la normativa i vetllar per l’ús normal de la llengua catalana als centres d’ensenyament,

3) Quants centres d’ensenyament de la ciutat disposen d’un projecte lingüístic adequat a la normativa vigent i quants han arribat a desenvolupar un pla d’acollida lingüística per a alumnes d’incorporació tardana.

C. Quines mesures de suport s’han adoptat per garantir que l’alumnat que prové de fora del domini lingüístic aprengui el català.

La petició de la CUP respon a la creixent preocupació, expressada per ensenyants i associacions de defensa de la llengua, davant la deixadesa amb què l’administració local tracta la promoció de la llengua en l’àmbit d’ensenyament d’adults i, també, per l’espanyolització cultural i lingüística denunciada des dels col·lectius d’estudiants de secundària.