La CUP porta al Ple la demanda d'un local per a la distribució d'aliments solidaris

Cada cop hi ha més famílies que no tenen mitjans per accedir a l'alimentació bàsica i es veuen abocades a recórrer als bancs d'aliments solidaris. A Mataró els centres de distribució estan dispersos i poc coordinats. Per això la CUP fa arribar al Ple la demanda d'un espai centralitzat on es puguin recollir aliments d'una manera digna i eficient.

La ciutat de Mataró disposa de diversos centres de distribució amb aliments que procedeixen del Banc dels Aliments i altres, gestionats per entitats sense ànim de lucre. Aquesta realitat respon a una demanda creixent a la ciutat, a causa de la greu situació econòmica que es troben moltes famílies.

La dispersió de centres de distribució genera problemes, malbaratament d’esforços i no permet una òptima gestió dels escassos recursos humans i materials.

Des de diferents entitats, s’ha reclamat un espai comú per a l’emmagatzematge, conservació i distribució dels aliments, per així millorar-ne el servei.

En aquest sentit, el PAM 2014 contempla una acció que diu textualment: “Unificació dels recursos destinats a la distribució d’aliments solidaris per garantir l’equitat així com la correcta conservació i emmagatzematge”.

Ja s’ha aprovat el projecte del Centre de Distribució d’Aliments per part de les entitats col·laboradores. També s’ha elaborat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte entre l’Ajuntament, Càrites Interparroquial i Creu Roja de Mataró.

Actualment manca una part important del finançament, del qual ja s’ha aconseguit una petita xifra de diners.

En aquests moments el govern de Mataró està estudiant la cessió d’alguns immobles per reduir l’important deute de PUMSA amb l’Ajuntament. PUMSA té un deute molt gran a través de crèdits participatius que difícilment podrà retornar. Ara s’està valorant quins immobles es cediran per poder cobrar una part de les aportacions que PUMSA ens deu.

Atesa la necessitat d’un local adequat per fer-ne un Centre de Distribució d’Aliments Solidaris i atès que PUMSA cedirà varis immobles a l’Ajuntament per reduir el seu deute, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple els acords següents:

1. El govern local tindrà en consideració la necessitat d’un nou espai per tal de destinar-lo a Centre de Distribució d’Aliments Solidaris.

2. El govern estudiarà quin dels immobles de PUMSA té millors condicions per acollir el Centre de Distribució d’Aliments

.3. L’immoble que ofereixi millors condicions, PUMSA el cedirà a l’Ajuntament per reduir el seu deute i destinar-lo com a Centre de Distribució d’Aliments Solidaris.

4. L’Ajuntament cedirà aquest espai a Serveis Socials perquè en faciliti l’emmagatzematge, conservació i distribució d’aliments per a les persones necessitades.