La CUP no vol que el padró serveixi per reprimir

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Mataró, s'adhereix i dóna ple suport a la sol·licitud de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), adreçada a l’Ajuntament, de no cedir el padró municipal amb finalitats repressives.

La CUP entén que els drets humans estan per damunt de les lleis d’estrangeria, perquè cap persona és il·legal! I, ateses les circumstàncies, no considera democràtiques ni tolerables l’existència d’uns marcs jurídics (europeu i espanyol) que etiqueten i, per tant, discriminen socialment, els veïns i les veïnes de Mataró en funció del seu origen.

La CUP manifesta el seu compromís en la construcció d’una ciutat, una comarca i uns Països Catalans lliures i acollidors. En aquest sentit, es compromet a promoure el diàleg intercultural, la participació ciutadana, la defensa dels drets socials (habitatge, treball, ensenyament, sanitat...) i l’ús social del català com a llengua de relació entre els mataronins i les mataronines.

Per tot plegat, la CUP emplaçarà a la resta de col·lectius i entitats de la ciutat a adherir-se a la reclamació feta per la FAVM de no cedir el padró en els supòsits d’aplicació de la llei d’estrangeria, recentment reformada pel Parlament espanyol.

Mataró, 6 de febrer de 2004
Oficina de Premsa, CUP Mataró