La CUP insisteix que l'ús de biomassa dóna feina i prevé incendis forestals

El febrer de 2011 l'Ajuntament va aprovar, a proposta de la CUP, la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics. Han passat dos anys i mig i no ens consta que s'hagin instal·lat aquest tipus de calderes ni que s'hagi fet l'estudi sobre el potencial de biomassa que es pot extreure de forma sostenible en el municipi de Mataró i entorns.

L'octubre de 2010 la CUP va presentar una moció per la instal·lació de calderes de biomassa en els edificis públics, però el govern tripartit (PSC-ICV-ERC) va amenaçar de votar-hi en contra perquè la proposta era massa 'cocnreta'. La proposta va tornar al Ple el febrer de 2011 i el conjunt del grups municipals de l’Ajuntament de Mataró va aprovar, per unanimitat, promoure la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics.

Continua sent molt necessari potenciar el sector econòmic local sostenible com l'explotació de la biomassa. Per això la CUP fa al govern municipal les preguntes següents, per ser contestades al Ple:

La dependència energètica que tenim com a país és un error que paguem car econòmicament i mediambientalment: la major part d’energia que utilitzem a l’hora de realitzar tasques quotidianes es produeix mitjançant combustibles d’origen fòssil procedents d’altres continents.

Catalunya, però, disposa d’una matèria primera important per a l’economia productiva: la fusta dels nostres boscos. El nostre país, en efecte, és ric en boscos i, en moments de crisi com l’actual, és molt important, i per a moltes persones vital, que gestionem els recursos propis i en traiem el màxim rendiment.

Un dels potencials locals en energies renovables és la utilització de la biomassa per a usos tèrmics.

La utilització de calderes de biomassa permet fer rendible el manteniment i gestió dels boscos del nostre entorn en relació a la prevenció d’incendis i la creació de llocs de treball.

En aquest sentit els acords aprovats a Ple municipal diuen:

1) Realitzar un estudi que situï el potencial de biomassa que es pot extreure de forma sostenible en el municipi de Mataró i entorns.

2) Implantar calderes de biomassa en els nous equipaments que no es prevegi connectar amb el Tub Verd i en cas de renovació de caldera estudiar en cada cas la instal·lació d’una de biomassa tenint en compte, entre altres aspectes, els resultats del primer acord.

3) Demanar a MES SA que estudií la incorporació d’un sistema de cogeneració amb biomassa en nous traçats del Tub Verd.

4) L'Ajuntament farà difusió i facilitarà la utilització d'energies renovables aplicades a la llar.

Atesos aquests acords, el Grup Municipal de la CUP fa les preguntes següents:

1. S’ha realitzat l’estudi sobre el potencial de biomassa que es pot extreure de forma sostenible en el municipi de Mataró i entorns?

2. Quina relació de calderes s’han instal·lat o substituït en equipaments, i de quin tipus són?

3. Està previst instal·lar alguna caldera de biomassa en algun equipament de la ciutat?

4. S’ha vetllat per tal de garantir la instal·lació de calderes de biomassa a l’escola de nova construcció Marta Mata o a la futura escola Angeleta Ferrer?

5. Quina mena de difusió ha fet o té previst fer l’Ajuntament per a la promoció de calderes de biomassa?

Mataró, 1 juliol 2013