La CUP exigeix responsabilitats en l’escàndol dels pisos de lloguer de PUMSA

L’informe relatiu als habitatges de lloguer de PUMSA deixa al descobert la mala praxi a ProHabitatge i nombroses irregularitats de la “llista única” d'adjudicació de pisos públics. El sistema no garantia cap mena de rigor, ni transparència, ni equitat en la gestió d’un recurs tan sensible com són els pisos de lloguer subvencionats amb diners públics.

Des de la CUP reclamem que s’arribi fins a les últimes conseqüències per aclarir i depurar qualsevol responsabilitat administrativa o política que se’n pugui derivar. En els casos on es demostri frau, exigim que els responsables retornin, fins a l’últim cèntim, els diners públics i que haurien de respondre amb el seu patrimoni personal.

L’informe relatiu als treballs d’auditoria de control de l’adjudicació d’habitatges de lloguer de l’empresa municipal PUMSA, realitzat per una empresa externa a l’Ajuntament, certifica les greus mancances en els processos d’adjudicació de pisos públics.

L’abast de les incidències podria ser major, atès que només s’han revisat els contractes de lloguer des de l’1 de gener de 2009. El setembre de 2008 el tripartit va implementar un nou sistema d’adjudicació a través d’un programa informàtic que es coneix amb el nom de  “llista única”.

Prohabitatge no complia polítiques socials per garantir l’accés a l’habitatge a les persones que més ho necessiten. La “llista única” permet l’adjudicació de pisos públics a persones amb ingressos fins a 41.000€ anuals. Pensem que no s’han de destinar recursos públics per subvencionar el lloguer a persones amb ingressos tan elevats.

L’informe posa de relleu la poca formalitat del procés d’adjudicació, la manca de constància documental que impedeix demostrar possibles fraus, i una gestió totalment casolana, que permetia que qualsevol persona amb accés al sistema fes i desfés sense cap mena de control.

S’han detectat irregularitats, d'entre les quals podem destacar:

1). La no signatura de sol·licituds, la no verificació dels requisits a l’hora de renovar sol·licituds, dos adjudicataris d’habitatges que no consten inscrits en la llista única (un d’ells el fill de l’ex-gerent de PUMSA que, a dia d’avui, encara viu en el pis sense haver retornat les claus ni els diners subvencionats).

2). Hi ha, incomprensiblement, habitatges llogats a través d’agents de la propietat immobiliària.

3). Hi ha persones amb  inscripció caducada a la llista única.

4). Hi ha trenta-vuit (38) contractes que no estan visats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya (és un requisit indispensable).

5). No hi ha homogeneïtat en l’acreditació dels ingressos dels adjudicataris (alguns ho feien amb la Declaració Renda, d’altres amb les nòmines, o una declaració manuscrita, certificats subsidi d’atur...).

6). Hi ha un contracte d’habitatges de la “xarxa de mediació” sense l’informe de Serveis Socials que és imprescindible per atorgar aquests pisos tant requerits.

7). Destaquem que s’han adjudicat 34 lloguers a persones que tenen parentiu amb el personal de  PUMSA o amb polítics de l’Ajuntament. Ara mateix no tenim suficient informació per aclarir si algun d’aquests casos respon a algun favoritisme irregular.

En resum, l’informe posa a la llum el funcionament barroer i poc transparent en la gestió d’un recurs públic escàs, que té molta demanda i que s’hauria de gestionar amb el màxim rigor, transparència, equitat i justícia.

Considerem urgent l’elaboració i aprovació d’un nou protocol administratiu per a l’adjudicació de pisos de lloguer social que garanteixi criteris de justícia social i la màxima transparència.

També considerem que l’Ajuntament s’hauria de presentar als tribunals com a acusació en els casos on es demostri frau i favoritisme. Pensem que l’ex-gerent de PUMSA té una responsabilitat demostrada que haurà de respondre davant la llei, però també pensem que hi ha hagut desídia i responsabilitat dels dirigents polítics, que no haurien d’haver permès aquesta mala gestió.

Mataró, 15 de gener de 2015

Oficina de premsa
CUP Mataró