La CUP denuncia que hi ha vehicles de l'Ajuntament en un pàrquing il·legal

El Grup Municipal de la CUP a l'Ajuntament de Mataró ha fet una pregunta al govern municipal sobre els vehicles del Servei de Neteja de l'Ajuntament que hi ha estacionats al pàrquing il·legal de la zona agrícola de les Cinc Sènes. La CUP ha aportat fotografies on es veuen clarament els camions amb el logotip de l'Ajuntament de Mataró.


A la zona agrícola de les Cinc Sènies, teòricament protegida, és sabut que s’hi explota des de principis dels anys 90 un negoci il·legal d’aparcament de camions. És una activitat tan irregular com coneguda i visible. I qui encara no ho coneixia se’n va poder assabentar el passat 12 de maig a causa d’un aparatós incendi, amb visita in situ de l’alcalde Joan Antoni Barón inclosa.L’Ajuntament no ha clausurat l’activitat lucrativa que es desenvolupa sense llicència, tot i que sembla que té un expedient obert des del 1997 (quatre anys després de tenir coneixement de la seva apertura per part del “gerent” del pàrquing, el gener del 1993).A la ronda Miguel de Cervantes l’Ajuntament ha senyalitzat la prohibició d’estacionament per “girada de camions”.Dins el pàrquing il·legal regentat pel sr. Joan Dorda hi ha una zona (sembla que reservada en exclusiva) on hi ha estacionats vehicles i camions del servei municipal de neteja de l’Ajuntament de Mataró. Us adjuntem documents fotogràfics on s’identifiquen alguns d’aquests vehicles municipals.És per tot això que volem demanar al govern municipal:Al departament de llicències d’activitat:Des de quan l’Ajuntament de Mataró té constància de l’activitat d’aparcament de camions a les Cinc Sènies?L’Ajuntament ha obert algun expedient o ha sancionat els responsables de l’activitat il·legal? Quan?S’ha plantejat la clausura d’aquesta activitat no agrícola en una zona teòricament protegida per un pla especial municipal i per una normativa nacional de la Generalitat? En cas afirmatiu, per què no s’ha fet encara ara, després de 15 anys de la seva posada en funcionament?Al servei de Via Pública:Per quin motiu l’Ajuntament de Mataró ha senyalitzat la prohibició d’estacionament a la via d’accés al pàrquing il·legal tot indicant com a motiu la “girada de camions”? Qui n’és el responsible? Coneixia l’activitat irregular en el moment d’ordenar la senyalització? En cas afirmatiu, per què va afavorir el desenvolupament d’un negoci irregular? En cas negatiu, per què s’indica com a motiu la “girada de camions”?A Serveis Municipals i Manteniment:L’Ajuntament coneixia que s’hi aparquen camions i vehicles del servei municipal de neteja retolats amb el logotip de l’Ajuntament? Quan fa que hi ha aquests vehicles estacionats? Qui n’és el responsable? Hi ha factures d’aquest servei? A qui es paguen les factures?Està previst cancel·lar o ordenar la cancel·lació d’aquest servei i retirar els vehicles del servei municipal de neteja? Quan?A Serveis Centrals:Com s’explica que amb diners públics es paguin (directa o indirectament) serveis a una empresa que desenvolupa una activitat sense llicència municipal? Són conscients que això podria suposar un delicte de prevaricació?En una resposta poc convincent, la regidora Alicia Romero ha dit
que els vehicles "no són d el'Ajuntament" perquè els va adquirir
l'actual empresa adjudicatària del Servei Municipal de Neteja. Al
mateix temps, el govern nega que els senyals de prohibició d'aparcar
per "girada de camions" tinguin res a veure amb el pàrquing de camions
regentat pel sr. Dorda.
NOTÍCIES DE PREMSA:


• El Punt: Denuncien que l'Ajuntament de Mataró permet que funcioni un pàrquing «il·legal» en sòl agrícola• eltotmataro.cat: La CUP acusa el Govern de mantenir l’aparcament per camions a les Cinc Sènies• capgros.cat: La CUP denuncia permissivitat del Govern amb l’aparcament de Cinc Sènies• capgros.cat: El govern es compromet a perseguir l'activitat il·legal a les Cinc Sènies