La CUP denuncia la mala gestió de l'Ajuntament en l'aplicació de la nova taxa de residus comercials

En un comunicat de premsa, la CUP denuncia la mala gestió duta a terme pel govern en l'aplicació de la nova llei de residus. No hi ha hagut prou informació i la pedagogia de l’Ajuntament torna a limitar-se a passar el rebut d’un impost amb el qual pretenen eixugar el dèficit de les arques municipals.

La CUP considera que:

1.- Cal que l’Ajuntament esmeni la confusió que ha creat entre empresaris i comerciants arrel de la distribució d’un full de “Tarifes” del servei públic de recollida i tractament de residus, que recollia tarifes a l’alça i segons els metres quadrats de l’establiment –com en el sistema antic– i no en funció del volum i el tipus de residus generats i declarats per l’empresa o el comerç –tal i com regula la nova normativa.

2.- Cal que l’Ajuntament informi i faci pedagogia del reciclatge i la sostenibilitat, predicant amb l’exemple i no com fins ara, que envia els residus o bé a plantes de tractament de fora de la comarca o bé a la incineradora. Per tant, alhora que cal un pla de minimització de residus comercials, industrials i urbans que sigui equitatiu, eficaç, sostenible i controlat per la ciutadania; és imprescindible que l’Ajuntament faci una campanya de sensibilització, cosa que no s’ha fet.

3.- Si l’Ajuntament té pocs diners per sostenir l’administració i els serveis locals que gestiona, és com a resultat de l’actual sistema de finançament (imposat pel PP i CiU). Per tant, en comptes de recaptar amb impostos indirectes, que graven més sobre els més febles (com passa amb el petit comerç), cal que l’Ajuntament planti cara a l’Estat i a la Generalitat i reclami un tram del finançament just i que s’adeqüi a les necessitats del benestar que requereix la nostra ciutat.

4.- És lògic i desitjable que cadascú pagui en proporció al volum de deixalles que produeix. I en aquesta línia, entenem que els comerços i les empreses de la nostra ciutat que encara no ho fan, han de col·laborar en la racionalització, és a dir, la reducció, el reciclatge i la recuperació dels residus que actualment generen; cercant solucions mancomunades i sostenibles que de ben segur donaran més valor afegit al producte o al servei prestat i comptaran amb la complicitat de la ciutadania.

20 de desembre del 2004
Oficina de premsa CUP Mataró