La CUP al·lega nul·litat en l'operació 'Can Fàbregas' i demana posar el 'comptador a zero'Dins el termini legal per presentar al·legacions, la Candidatura
d’Unitat Popular de Mataró
ha impugnat els expedients relacionats
amb l’operació d’enderroc de la nau protegida de Can Fàbregas i
de Caralt. La CUP al·lega indefensió i demana que els expedients
tornin a la seva fase inicial i que l’Ajuntament posi el
“comptador a zero” per iniciar un debat obert amb tota la
ciutadania i els agents implicats.
La CUP ha demanat la NUL·LITAT de tots els expedients expedients
relacionats amb la zona de Can Fàbregas i de Caralt, tot AL·LEGANT
una flagrant INDEFENSIÓ de la ciutadania i de tots els agents
implicats, ja que en cap dels projectes incials es preveia
l’enderroc del conjunt fabril de Can Fàbregas i de Caralt,
protegit en el Catàleg de patrimoni de la ciutat.Hem demanat a l’alcalde de Mataró que es posi el “comptador a zero”.
Que tots els expedients relacionats amb l’operació urbanística
tornin a la seva fase inicial d’exposició pública per tal que,
ara amb coneixement de causa, qui ho trobi oportú pugui fer-hi
les al·legacions pertinents.Enn l’escrit es contempla que s’aturin totes les actuacions de l’administració i de PUMSA
a la zona fins que no hi hagi un debat obert, transparent i amb
tota la informació sobre la taula, i un acord col·lectiu amb la
participació de tots els agents implicats i tota la ciutadania i
entitats que així ho desitgin.Els expedients municipals impugnats són els següents:1. Modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de
Mataró 1999 fàbrica Fàbregas i de Caralt/ fàbrica Minguell.2. Pla especial d'integració volumètrica PE-O1 "Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt" – Centre comercial Miquel Biada.3. Modificació del Pla General d'Ordenació de Mataró àmbit entorns del carrer Biada.D’altra banda, la CUP de Mataró s’ha adherit i dóna tot el seu suport actiu al col·lectiu ciutadà Salvem Can Fàbregas i de Caralt.
Ens hem afegit també a les al·legacions presentades per aquesta
plataforma amb les signatures de milers de ciutadans i ciutadanes.