La CUP aconsegueix el compromís de l’Ajuntament de Mataró amb la banca ètica

El Ple de l’Ajuntament de Mataró de dijous 14 de gener ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució de la CUP de suport i compromís actiu  amb la banca ètica.

La CUP aconsegueix el compromís de l’Ajuntament de Mataró amb la banca ètica

El Ple de l’Ajuntament de Mataró de dijous 14 de gener ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució de la CUP de suport i compromís actiu  amb la banca ètica.

La CUP ha defensat el paper dels municipis i dels ajuntaments per articular una societat més justa i lliure. En aquest sentit, hem reclamat un compromís perquè l’Ajuntament  de Mataró, en la seva actuació fiscal, financera i de tresoreria, implanti de forma progressiva pràctiques bancàries basades en l'ètica i el bé comú.

Hem aconseguit que s’aprovés una proposta possibilista, que en complementa una que es va aprovar el 2011 al Ple, i que planteja una acció gradual a partir de les àrees municipals més sensibles, com la Cooperació i la Solidaritat. Aquesta resolució, a més a més, té la clara voluntat de fer pedagogia i reforçar una opinió crítica i fonamentada entre la ciutadania en relació a les entitats bancàries.

En el torn de rèplica, el regidor de la CUP, Juli Cuéllar, ha remarcat que “no podem predicar la pau i operar amb entitats financeres vinculades amb la indústria armamentística” i ha posat com a exemple les dades referents al BBVA, difoses pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Finalment, també ha qüestionat que l’Ajuntament  de Mataró operi amb entitat bancàries estretament  relacionades amb situacions injustes com les participacions preferents o els desnonaments.

Els acords que adopta l’Ajuntament de Mataró en aprovar la proposta de resolució de la CUP són els següents:

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà de manera activa amb la banca ètica.

2. L’Ajuntament de Mataró establirà contacte, durant els propers tres mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, per conèixer el seu funcionament i serveis, per avaluar adequadament les possibilitats de col·laboració, i per tal de decidir quins recursos econòmics de l’Ajuntament de Mataró s’hi poden dipositar.

3. L’Ajuntament de Mataró traspassarà a aquestes entitats, sempre que jurídicament sigui possible i paral·lelament als contactes establerts, la gestió bancària de les partides pressupostàries dedicades a Cooperació al Desenvolupament de 2016 o el seu equivalent.

4. L’Ajuntament de Mataró impulsarà entre la ciutadania accions de promoció i divulgació de la banca ètica o social.

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari).

Juli Cuéllar: “no podem predicar la pau i operar amb entitats financeres vinculades amb la indústria armamentística”