Impulsem una moneda local per a Mataró

Volem que la ciutat de Mataró recuperi el seu dinamisme social, cultural i comercial. Per això, és imprescindible fomentar molt més el comerç de proximitat, la responsabilitat social i la defensa del mercat de Km 0.

Necessitem mesures innovadores que ajudin a revertir la situació precària del petit i mitjà comerç de Mataró i que contribueixin a la retenció de la riquesa a la nostra ciutat. Davant els riscos que suposa la proliferació de grans superfícies comercials perifèriques, pensem que cal explorar mesures concretes que ajudin a la supervivència i la modernització dels eixos comercials que hi ha  dins de la trama urbana. No volem que els carrers de Mataró esdevinguin un desert comercial.  

En aquest sentit, proposem que l’Ajuntament impulsi la creació d’una moneda local, complementària de l’euro i amb suport digital, per tal de propiciar nous models de consum i noves pautes en les relacions comercials, destinades a incentivar la proximitat i la responsabilitat social en les compres. D’aquesta manera es podrà augmentar l’impacte de la despesa pública (via subvencions, salaris de treballadors municipals, compra a proveïdors) en el comerç local i incrementar la circulació del diner entre els comerços de Mataró. 

Pensem que la política més sensata, a mig i llarg termini, passa per retenir a la nostra ciutat la riquesa que produïm i la moneda local pot ser un bon instrument per assolir aquest propòsit.

La moneda local ha de servir per promoure i dinamitzar el comerç local; per a millorar la viabilitat de les nostres empreses; per a fomentar l’ocupació i el treball estable i de qualitat; per a reduir les emissions de CO2 i protegir el medi ambient; per a afavorir un consum responsable i de proximitat; per a impulsar les relacions veïnals i enfortir la cohesió social; per a enfortir el sentiment de pertinença i el nostre compromís amb la comunitat; per a impulsar la innovació tecnològica a través del Tecnocampus;  per a crear dinàmiques de transformació econòmica i social i per a impulsar la incipient xarxa d’economia social i solidària de Mataró.

Proposem que l’Ajuntament de Mataró adapti a la nostra realitat un model de moneda local com el de la Grama, implantada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; el de la Turuta, en funcionament ja fa anys a Vilanova i la Geltrú,  i tantes d’altres que funcionen al nostre país i que s’emmirallen en experiències ben consolidades en d’altres països com és el cas de la moneda local de Bristol. Mataró no s’ha de quedar a la cua en la implantació d’alternatives al model de consum i comerç actual.

Per aquest motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple que l’Ajuntament de Mataró els acords següents:

  • L’Ajuntament de Mataró estudiarà la millor manera per a implantar a partir de 2019 una moneda local que convisqui amb l’euro i compti amb una plataforma de suport digital, amb l’objectiu que la despesa pública beneficiï el petit i mitjà comerç de la ciutat. 
  • L’Ajuntament de Mataró cercarà la complicitat de les entitats comercials i veïnals, dels consells municipals sectorials, de la Xarxa d’Economia Solidària i del Tecnocampus per desenvolupar un projecte consensuat de moneda local, que sigui viable i innovador.  

 

Pensem que la política més sensata, a mig i llarg termini, passa per retenir a la nostra ciutat la riquesa que produïm