Es constitueix la plataforma ciutadana Preservem el Litoral dins la coordinadora Preservem el Maresme

Ha redactat una moció que es presentarà a tots els municipis del Maresme i al Consell Comarcal.

Es constitueix la plataforma ciutadana Preservem el Litoral dins la coordinadora Preservem el Maresme

Dilluns dia 13 de juliol de 2015, a Arenys de Mar vam constituir la plataforma ciutadana Preservem el Litoral que s'integra dins la coordinadora Preservem el Maresme.

La plataforma està formada per tècnics ambientals, professionals del sector pesquer i turístic, ciutadania organitzada i organitzacions polítiques i cíviques amb implantació a tota la comarca.

Neix de la consciència que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més de mig segle d'intervencions insostenibles i de la preocupació  especial per la continuïtat de les intervencions de regeneració que suposa el nou pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme” realitzat pel “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” que torna a optar fonamentalment per intervencions basades  en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons obviant una visió global.

És un projecte amb base geològica marina i aplicacions d'enginyeria que no ofereix estudis interdisciplinaris tant de la diagnosi com de les intervencions a realitzar, obviant la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les conques, els compromisos de bypass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d'una participació dels diversos agents del Territori.

ACTIVITATS DE LA PLATAFORMA:

La plataforma ha iniciat la recollida de signatures amb el MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL (que adjuntem)-

Ha redactat una moció que es presentarà a tots els municipis del Maresme i al Consell Comarcal.

Preapar actes informatius i exposicions a diversos municipis.

Organitza una comissió tècnica per tal d'estudiar la situació i presentar alternatives.

Tirarà endavant mobilitzacions ciutadanes i potenciarà procediments administratius o jurídics per capgirar la política sobre el nostre litoral.

Arenys de Mar, dimarts 14 de juliol del 2015