El govern de CiU es nega a valorar les propostes de la CUP per millorar de la recollida de brossa

El govern municipal de CiU a l'Ajuntament ha rebutjat, amb els seus 8 vots en contra, la proposta de la CUP d'estudiar i valorar diverses mesures que permetin millorar el servei de recollida de brossa de Mataró.

La CUP havia presentat una proposta de resolució al Ple Municipal del 3 d'octubre per aprofitar el 'procés participatiu' obert per l'Ajuntament amb l'objectiu de redactar els plecs de condicions tècniques que han de regir el nou contracte de recollida de residus i neteja viària per tal d'estalviar despeses, optimitzar els procediments, incrementar la recollida selectiva i la qualitat de l'espai públic.

La CUP proposava que s'aprofités aquest 'assessorament' que costa 91.888,91€ (dels quals 73.511,13€ els paga l'Ajuntament) per valorar, amb pros i contres, les propostes de municipalitzar el servei, la viabilitat d'una planta de compostatge local, l’autoorganització i regularització dels recuperadors, l’opció d’implantar el sistema de recollida porta a porta, replantejar la titularitat i funcionament de les deixalleries, valorar la implantació del sistema de retorn d'envasos, potenciar les bosses compostables per a FORM, questionar els contenidors soterrats, i replantejar l'actual recollida de residus comercials.

La regidora de Via Pública Núria Calpe ha aclarit que CiU ha rebutjat la proposta de la CUP malgrat que 'els estudis que vostè demana poden tenir algun punt d'interessant'.

Xavier Safont-Tria ha lamentat que l'Ajuntament es malgasti 73.511,13€ en la 'pantomima' d'un 'procés participatiu' per determinar 'si un contenidor ha d'anar un carrer més amunt o una cantonada més avall', enlloc de fer un estudi seriós i a fons per començar a buscar alternatives per reduir costos i per netejar més bé.

La moció de la CUP ha estat rebutjada amb els 8 vots en contra del govern de CiU, els 3 vots a favor de CUP i ICV, i les 16 abstencions de la resta de grups municipals.

El servei de recollida de brossa és el contracte més important que té l'Ajuntament, amb un import superior als 8 milions d'euros que cada any es paguen a una empresa privada que explota el servei.