El bloc espanyolista (PSC, PP i PxC) impedeix que l'Ajuntament de Mataró faci insubmissió fiscal

El bloc espanyolista a l’Ajuntament de Mataró (PSC, PP i PxC) ha impedit que el Ple aaprovi una moció de la CUP que hauria permès dur a la pràctica la insubmissió fiscal com a resposta a l’espoli fiscal que patim els catalans i catalanes.

La CUP havia presentat una al•legació al pressupost municipal on proposavem la insubmissió fiscal. El govern de CiU va demanar concreció i per això la CUP ha presentat al ple una moció qeu proposa “Ingressar, així que sigui legalment possible, els pagaments efectuats per l'Ajuntament de Mataró corresponents a l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara”.

Els vots favorables dels regidors de CiU, ICV i CUP no han estat suficients perquè els partits del bloc espanyolista han vetat la proposta amb els vots negatius dels seus 15 regidors.