Denunciem la tala d’arbres i la privatització d’una zona verda municipal a les Hortes del Camí Ral

L'operació urbanística representa una pèrdua d’espai públic de zona verda pel gaudi de tota la ciutadania

Denunciem la tala d’arbres i la privatització d’una zona verda municipal a les Hortes del Camí Ral

En el Ple Municipal del 5 de març de 2015 la CUP es va oposar frontalment a què l’Ajuntament cedís una zona verda pública de 1.490m2 a una empresa privada per a fer-hi quatre pistes de pàdel.

L’anterior govern de CiU va argumentar que aquesta zona verda era un “espai infrautilitzat” i que calia donar-li un rendiment econòmic. Per aquest motiu van aprovar, amb els vots de PP i PXC, la concessió demanial per a l’ús privatiu d’aquest sector. La concessió contractual es va licitar per deu anys amb un cànon d’explotació de d’11.400 euros/any.

Des de la CUP ja vàrem advertir que la licitació s’havia fet a mida de l’empresa esportiva ubicada a les Hortes del Camí Ral perquè pogués construir i explotar les quatre pistes de pàdel. El fet que la concessió hagi recaigut en aquesta empresa ens fa malpensar que l’anterior govern va cedir a les seves pressions, per tal de privatitzar a baix cost un espai públic.

Recentment, hem estat assabentats de la tala dels arbres ubicats en aquest espai, la qual cosa contravé una de les condicions  de l’informe urbanístic que explícitament deia que s’havia de “trasplantar l’arbrat i resituar el mobiliari urbà existent en un altre indret de la zona verda, d’acord amb les indicacions dels tècnics de l’Ajuntament.”

Davant de l’incompliment de les condicions de concessió, demanem al govern municipal de Mataró, que aclareixi què ha passat amb els arbres.

Alhora, reiterem que aquest espai no és el més adequat per a construir un equipament de pàdel, ja que representa una pèrdua d’espai públic de zona verda pel gaudi de tota la ciutadania. I, atès que el PSC va defensar aquest mateix criteri quan estava a l’oposició, ara que governen els demanem que sigui coherents.

Mataró, 13 de juliol de 2015

L’Ajuntament cedeix una zona verda pública de 1.490m2 a una empresa privada per a fer-hi quatre pistes de pàdel