Comunicat de la Xarxa d'Entitats per un Mataró Habitable

Amb el títol Exigim la paralització del creixement residencial de Mataró i l’obertura d’un ampli debat ciutadà la Xarxa d'entitats per un Mataró habitable, dins la qual treballa la CUP, ha fet públic un comunicat adreçat a tota la ciutadania.

La Xarxa d’entitats per una Mataró habitable, ja a les darreries de l’any 2004 vàrem fer públic el nostre posicionament contrari al Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) que plantejava el govern de la ciutat.

Ens oposàvem a requalificacions que suposen l’augment del sòl residencial i remarcàvem els dèficits que ja avui pateix Mataró en sanitat, educació, equipaments culturals i esportius, i en atenció a la gent gran; alertàvem d’una estructura de mobilitat sempre propera al col·lapse, de models insostenibles de consum d’aigua i energia, i d’una gestió de les deixalles descurada i insuficient.

Fèiem notar que, en aquestes condicions, una expansió residencial com la plantejada abocaria Mataró a la saturació, la densificació, la degradació de la convivencialitat i la pèrdua de qualitat de vida.

Consideràvem, a més, que les previsions que es feien de situar Mataró en els 140.000 habitants en pocs anys infravaloraven la pròpia capacitat de desenvolupament residencial que conté, en sí mateix, el Pla General del 96 i les pròpies dinàmiques demogràfiques i urbanístiques que, ja avui, canvien substancialment la fesomia de la nostra ciutat.

Ara, quan el PAUM ja no existeix però la substància del projecte segueix inspirant la política urbanística de l’Ajuntament, l’Alcalde de Mataró, el sr. Barón, acaba d’engegar pel pedregar, en manifestacions públiques, tots els principis de contenció urbanística que contenia el Pla General del 96 advocant per un creixement sense límit ni raó… a costa, si calgués, dels darrers espais agrícoles (les Cinc Sènies) i forestals de la ciutat.

Enfront d’aquesta situació, la Xarxa d’entitats per un Mataró habitable reitera que no acceptarà l’afirmació dogmàtica d’un creixement sense aturador ni que el disseny del futur de Mataró s’entregui a un mercat regit per criteris especulatius.

Exigim, per tot això, i per principi de prudència, la paralització de totes les operacions urbanístiques que impliquin augmentar el creixement residencial, així com també l’obertura d’un ampli debat ciutadà que defineixi les necessitats reals, presents i futures, de la nostra ciutat.

En aquest context, dijous 7 de juliol han intervingut al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró representants de les entitats Unió de Pagesos, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Coordinadora de Defensa de la Serra de Marina (CoDeSeMa) i Alternativa Vecinal de Mataró (AVdM), en nom de la Xarxa d’entitats per un Mataró habitable.

Mataró, 7 de juliol del 2005