Barracons escolars l'any 2005? Aturem l'especulació, necessitem més equipaments!

Des de fa temps, Mataró és una ciutat sotmesa a un creixement urbanístic especulatiu. L’anterior govern del PSC i ICV va edificar la Via Europa sense preveure una mobilitat sostenible i un pla d'equipaments sanitaris i escolars per atendre a la nova població.

Avui, el PSC-ICV-ERC inauguren barracons escolars al Parc Central i continuen afavorint el creixement residencial desenfrenat sense haver resolt els dèficits d'equipaments dels anys anteriors.

Contra el creixement especulatiu, la CUP de Mataró reclama una acció decidida a favor de la dotació de més escoles bressol, CEIPs, centres d’atenció primària, casals de barri, centres cívics, espais polivalents…, que han de ser el fonament de la qualitat de vida ciutadana.