Assumim tota la responsabilitat: Volem votar i votarem!

Tot i l’oposició de l’alcalde, el Ple aprova donar suport a l’organització del referèndum amb els vots de CiU, ERC, CUP, VoleMataró i la regidora no adscrita.L’alcalde David Bote s’escuda en Tribunal Constitucional i diu que no complirà l’acord del Ple ni donarà resposta al requeriment de la Generalitat.

​ La proposta de resolució de suport al referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre s’ha aprovat al Ple municipal del 7 de setembre de 2017 amb 14 vots a favor (CiU, ERC, CUP, VoleMataró i regidora no adscrita), 1 abstenció (ICV) i 8 vots en contra (PSC, PP i PXC). Els 3 regidors de C’s es van absentar durant la votació.

L’acord de la resolució estableix que l’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb la Generalitat i la Sindicatura Electoral, realitzant totes les accions necessàries per a assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre amb normalitat democràtica, de manera que tots els mataronins puguin exercir lliurement el seu dret a vot”.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat també ha enviat un requeriment a l’Alcalde de Mataró perquè d’acord amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació, indiqui en el termini de 48 hores la relació de locals disponibles a la nostra ciutat per fer efectiu el dret de vot dels electors.

Lamentablement, l’alcalde, Sr. David Bote, ha anunciat, d’acord amb les directrius donades pel PSC, que no complirà l’acord del Ple ni donarà resposta al requeriment de col·laboració tramès pel govern de la Generalitat, escudant-se en l’informe que va encarregar al Secretari Municipal (funcionari de l’Estat) i en l’acció del Tribunal Constitucional.

Davant dels fets abans exposats, els regidors i les regidores sotasignats volem manifestar el següent:

  1. Rebutgem l’ús partidista que el PSC està fent d’aquest tema, i el fet que actuï amb deslleialtat manifesta envers l’acord majoritari del Ple de donar suport a l’organització del Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre i envers les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya.
  2. Com a càrrecs electes assumim solidàriament la responsabilitat de donar compliment a l’acord aprovat pel Ple Municipal del 7 de setembre de 2017 i, en aquest sentit, ens comprometem a realitzar totes les accions que estiguin al nostre abast per tal de poder   assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre a la ciutat de Mataró.
  3. Fem una crida a la mobilització i a la participació massiva i pacífica de la ciutadania en el Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre.

 

Mataró, 8 de setembre de 2017

 

Joaquim Fernàndez i Oller, regidor portaveu del GM de CiU

Francesc Teixidó i Pont, regidor portaveu del GM d’ERC

Montse Morón i Gámiz, regidora portaveu del GM VoleMataró

Juli Cuéllar i Gisbert, regidor portaveu del GM de la CUP

Núria Calpe i Marquet, regidora de CiU

Dolors Guillén i Mena, regidora de CiU

Josep Maria Font i Morera, regidor de CiU

Isabel Martínez i Cid, regidora de CiU

Anna Salicrú i Maltas, regidora d’ERC

Joaquim Camprubí i Cabané, regidor d’ERC

Ignasi Bernabeu i Villa, regidor d’ERC

Carme Polvillo i Alomà, regidora CUP

 

Fem una crida a la mobilització i a la participació massiva i pacífica de la ciutadania en el Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre.