Arcadi Vilert no sap quantes cases de cós ha permès enderrocar

El màxim responsable polític del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró, sr. Arcadi Vilert (PSC-PSOE), ha comunicat per escrit a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que desconeix quantes llicències d’enderroc ha concedit en els darrers anys.El 28 de febrer del 2007 la CUP havia sol·licitat a la responsable del servei de Llicències, sra. Quitèria Guirao (ICV) un llistat amb les llicències d’enderroc concedides els darrers anys i la relació dels habitatges destruïts i la dels habitatges de nova planta edificats en els solars resultants.


La resposta a la sol·licitud de les dades és un escrit del 29 de març
de 2006 (sic) on el sr. Arcadi Vilert, Conseller-Delegat d’Urbanisme,
diu que “com sigui que pel seu contingut és la meva competència, és per
això que la Consellera de Ciutat Sostenible me la va trametre per a la
seva resolució”
. La “resolució” és un informe tècnic de dues línies:
“El programa informàtic del que disposem actualment per tramitar les
sol·licituds de llicència d’obres no permet extraure la informació que
es sol·licita”
.Davant aquests fets, des de la CUP de Mataró:1. Considerem un fet molt greu que els responsables de la planificació
urbanística de la ciutat ignorin les conseqüències de la seva política
en aquest àmbit.2. Considerem una irresponsabilitat que es continui executant la
política d’enderrocs indiscriminats d’edificis d’arquitectura
tradicional, ja que els resultats són:- la densificació i massificació dels barris, que queden mancats dels
serveis i equipaments bàsics com a conseqüència de l’increment de la
població.- la socialització de l’especulació immobiliària, ja que es fomenta que
els edificis d’arquitectura tradicional esdevinguin solars-mercaderia
per enriquir-se fàcilment.3. Considerem que un govern responsable s’hauria de plantejar
seriosament el cessament del responsable d’aquest desgavell
administratiu i urbanístic.Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que la política
urbanística en matèria de patrimoni arquitectònic mereix una altra
sensibilitat per part del govern.Per aturar el desenfrenat increment del preu del sòl cal que es declari
una moratòria de llicències d’enderroc d’edificacions de més de
cinquanta anys d’antiguetat fins que no hi hagi una política
consensuada de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic.També proposem que s’anul·li la línia d’actuació “substitució de tixit
vell” del Pla lcoal d’Habitatge 2005-2015, que preveu la creació de més
de 3.000 habitatges nous sobre solars d’edificis enderrocats.Proposem que s’estudïin, es desenvolupin s’aprovin i s’apliquin les
mesures necessàries per garantir el reconeixement, la preservació, el
manteniment i la rehabilitació de les cases de còs i la resta
d’edificis d’arquitectura tradicional de Mataró com a béns d’interès
local pels seu valors paisatgístic, històric, identitari, social,
turístic, arquitectònic…
CUP de Mataró

4 d’abril de 2007