Ajuntament de Mataró, què passa amb el català?

Juli Cuéllar,
membre de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Article publicat al diari Més Maresme el 9 d'octubre del 2006.

L’Ajuntament de Mataró, governat pel tripartit (PSC-ICV-ERC), va introduir un tarannà més receptiu envers la llengua catalana, corregint la intolerància del mandat de Manuel Mas.

Això s’ha traduït en la creació:

  • Un apartat monogràfic de la llengua al web municipal, on es recull tota la normativa i els organismes  relacionats.
  • En l’elaboració del “Pla d’Actuació Municipal de Política Lingüística (2004)” que no tenim coneixement que s’hagi actualitzat en els dos anys subsegüents.
  • En la creació d’una Comissió Assessora (Consell Municipal de la Llengua).
  • L’impuls del programa de voluntariat lingüístic.

 
La CUP comparteix gran part dels principis i propòsits fixats al Pla d’Actuació Municipal de Política Lingüística. Ara bé, és una llàstima que la feina encetada el 2004 hagi quedat en via morta i  que no s’hagin complert gran part de les accions previstes. Per citar alguns interrogants i exemples d’incompliment:

  • On estan els informes  anuals sobre la situació de coneixement i ús  del català a Mataró.
  • On estan les mesures fiscals en benefici del català?
  • Quines mesures s’han dut a terme per garantir que els centres d’ensenyament obligatori i d’adults compleixin la normativa lingüística vigent?
  • Quines accions ha realitzat l’Ajuntament per extendre l’ús social del català?

Malauradament, l’Ajuntament de Mataró ha dimitit abans d’hora. Per això, la CUP exigim conèixer la realitat sociolingüística de Mataró, perquè és indispensable per poder-hi incidir amb polítiques adequades. Els estudis fets en l’àmbit metropolità indiquen que en la franja del jovent l’ús social del català amb prou feines arriba al 30%. Sospitem que no hi ha interès en conèixer les xifres reals de Mataró, perquè no volen reconèixer la deixadesa i el fracàs de la normalització del català a la ciutat.
 
Per tot plegat, sobta el triomfalisme d’ERC. La regidora de Participació Ciutadana, Maria Rosa Cuscó (ERC) va dir al butlletí municipal “Més Mataró” (novembre de 2005):

“La política lingüística ha estat des del primer dia una proposta clara del Grup Municipal d’ERC i en aquest sentit seguirem prioritzant l’increment tant de la qualitat com de l’ús social del català, facilitant-ne el seu aprenentatge i difonent la  cultura catalana fent esment especial a la nova ciutadania.”

Però, traduït en xifres, el Programa d’Actuació Municipal pel 2006, només destinà 92.177,78 euros. Si ho comparem amb  el volum que maneja PUMSA (2.772.784,09 euros de beneficis el 2005) podem deduir que els diners destinats al català són quincalla.

Han canviat les formes, cert. Però s’han incomplert els bons propòsits marcats a l’inici de la legislatura i els diners destinats al català amb prou feines serveixen per cobrir l’expedient. Mentrestant, per citar dos exemples, el català segueix sent una llengua postergada en el concert central de Les Santes i al Festival Cruïlla de Cultures.