Abstenció crítica a les ordenances fiscals de PSC i CiU

Denunciem l’infrafinançament dels ajuntaments i reclamem una Llei Hisendes Locals catalana

Abstenció crítica a les ordenances fiscals de PSC i CiU

La CUP ens hem mostrat crítics durant el Ple d’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals, perquè continuen dins una lògica continuista. Hem anunciat que treballarem de forma constructiva per presentar al·legacions per millorar la proposta feta pel govern.

Hem reclamat un fiançament adequat que doti l’Ajuntament de Mataró de recursos suficients per desenvolupar polítiques socials, cultural i d’impuls econòmic. I hem proposat a la resta de grups fer un front comú per impulsar, en el marc del procés constituent de la República Catalana, una Llei d’Hisendes Locals més favorable als interessos dels municipis.

Hem reclamat que abans de pagar s’expliqui a la ciutadania en què es gastaran els diners. Hem explicat que tot i que es recapten cada cop més diners, la realitat és que el retorn en serveis i inversions cada vegada és menor. En aquest sentit, el regidor Juli Cuéllar ha destacat que “els diners no serveixen per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, atès que es destinen a eixugar deute i a organitzar esdeveniments de poca volada com al Festa al Cel”.

Hem dit que cal reduir el gravamen municipal de l’IBI, i quant a l’IAE, que afecta a les empreses amb una xifra de negocis superiors a 1.000.000€, hem celebrat l’augment del tipus màxim al 3,27%, però hem recordat que encara  tenim marge per assolir el topall del 3,8%.

Cuéllar també ha demanat que es posi fi a les exempcions de l’IBI que afecten ales dependències de l’Estat i als edificis de l’Església Catòlica i altres confessions: “Ja va sent hora d’exigir-los que paguin religiosament com fem la resta de ciutadans!”

La regidora Carme Polvillo ha qüestionat l’augment del 2,1% de la taxa de cementiris, ja que això és la conseqüència de tenir aquest servei externalitzat i en mans d’una empresa privada que, lògicament, cada any busca augmentar el seus beneficis; per això, ha reclamat la recuperació de la gestió directa de tots els serveis externalitzats com a una aposta estratègica.

Polvillo també ha reclamat que es desenvolupi una tarifació social integrada, per estalviar tràmits i per unificar els criteris de bonificació, amb l’objectiu d’incorporar les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat però que ara mateix no entres dins els requisits previstos. Finalment, ha destacat com a fet positiu la congelació de les tarifes de l’aigua i la millora que representa l’opció de tarifa social per a les famílies amb pocs recursos, tot i que ha reclamat que se’n faci més difusió.

Posicionaments de vot de la CUP

1. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals generals dels ingressos de drets públic i dels preus públic, així com dels impostos i categories fiscals dels carrers  (ABSTENCIÓ)

2. Aprovació provisional de taxes (ABSTENCIÓ)

3. Aprovació provisional de preus públics (ABSTENCIÓ)

4. Aprovació provisional de tarifes (SÍ)

5. Aprovació provisional de les bases de subvencions per a la rehabilitació, Llei Barris (SÍ)

6. Aprovació provisional de les bases de subvencions pel pagament IBI i brossa (ABSTENCIÓ)

7. Aprovació provisional de les bases de subvencions a propietaris que cedeixin habitatges a la borsa de lloguer (ABSTENCIÓ)

8. Aprovació provisional de les bases subvencions per al foment de l’activitat econòmica (ABSTENCIÓ)

Mataró, 29 octubre 2015

Proposem reduir l’impacte de la pujada de l’IBI sobre les classes populars