DI Solidaritat amb el poble rifeny

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE SUPORT AL POBLE RIFENY

 

Atès que els principis de llibertat d’expressió i de reunió són un element fonamental en la protecció dels drets humans.

Atès que, des del 28 d’octubre de l’any passat, després que el venedor de peix Moshin Fikri morís a Al Hoceima, aixafat dins un camió d’escombraries en el transcurs d’una intervenció policial, van començar una sèrie de manifestacions d’indignació a tot el Rif.

Atès que aquestes manifestacions han anat creixent, consolidant-se i assumint com a pròpies un conjunt de reivindicacions.

Atès que aquestes reivindicacions són de caràcter pacífic, i estan centrades en la petició de valors democràtics, de drets humans i de reconeixement dels trets culturals i lingüístics del poble rifeny.

Atès que el govern marroquí ha reaccionat augmentant les dotacions militars i policials, ja històricament molt concentrades al Rif.

Atès que els drets de reunió i lliure circulació, així com la llibertat d’expressió, han estat els objectius prioritaris a contenir per part d’aquestes dotacions policials i militars.

Atès que els diversos comitès de suport al Moviment Popular Rifeny a Catalunya  demanen atenció sobre aquest assumpte a les institucions.

A petició dels diversos comitès de suport al Rif i de la pròpia comunitat rifenya de Mataró, el Grup Municipal de la CUP proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró els següents

 

ACORDS:

Primer. L’Ajuntament de Mataró rebutja de forma incondicional qualsevol tipus de violència que s’exerceixi contra la llibertat d’expressió de la població del Rif.

Segon. L’Ajuntament de Mataró reclama la desmilitarització del Rif com a mesura per garantir l’exercici d’un diàleg normalitzat.

Tercer. L’Ajuntament de Mataró reclama al Regne del Marroc el reconeixement del Moviment Popular Rifeny com a interlocutor i agent polític.

Quart. L’Ajuntament de Mataró difondrà públicament aquesta declaració institucional i es compromet a elevar-la al Consell Comarcal del Maresme, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP

 

Mataró, 21 de maig de 2017