PdR per eliminar la publicitat sexista a Mataró

El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Mataró pren el compromís d’eradicar la publicitat sexista a la ciutat de Mataró.
2. La Comissió Especial d’Organització, d’acord amb les aportacions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home farà una proposta al Ple municipal perquè la publicitat sexista sigui inclosa dins la tipificació d’infraccions i sancions de l’Ordenança Municipal de la Publicitat exterior de Mataró.
3. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les consideracions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, posarà en coneixement de l’organisme competent  a aquelles empreses que facin publicitat sexista a Mataró.
4. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home i a l’Institut Català de les Dones.

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró dijous 12 de gener de 2017