Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la campanya “Casa nostra, casa vostra”

La guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans han empès a milions de persones a fugir de la seva terra, originant una greu crisi humanitària que té com a principal escenari la nostra Mar Mediterrània.

No podem restar impassibles. No podem continuar girant l’esquena a les persones que ens demanen ajut. No podem seguir avalant una Europa excloent i xenòfoba.

Precisament, amb la voluntat que Catalunya sigui una terra d’acollida, diverses persones i entitats, han impulsat la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

En aquest sentit, el Grup Municipal de la CUP, proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, els següents acords:

1. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les declaracions prèvies a favor de l’acollida de persones refugiades, s’adhereix al manifest de la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

2. L’Ajuntament de Mataró donarà suport econòmic a la campanya “Casa nostra, casa vostra” i col·laborarà amb les entitats ciutadanes que impulsin activitats locals.
3. L’Ajuntament de Mataró farà difusió pública de les activitats relacionades amb la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

4. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a la campanya “Casa nostra, casa vostra”, a les entitats dels Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, al Consell Comarcal del Maresme, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Mesa del Parlament de Catalunya perquè en doni coneixement a tots els grups parlamentaris.


Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 27 de desembre de 2016