Moció (PdR) perquè l’Ajuntament de Mataró no celebri el dia de la Constitució espanyola

Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal de la CUP perquè l’Ajuntament de Mataró no celebri el dia de la Constitució espanyola. Per ser debatuda i votada al Ple Municipal de dijous 1 de desembre de 2016.

Des del Grup Municipal de la CUP entenem que és anacrònic que l’Ajuntament de Mataró continuï celebrant el Dia de la Constitució espanyola i, en aquest sentit, proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’ACORD següent:

• L'Ajuntament de Mataró no celebrarà el Dia de la Constitució espanyola i no organitzarà cap acte institucional al respecte.

No obstant això, el Ple decidirà.