Al·legacions de la CUP a la modificació del ROM 2016

Amb la voluntat que la nova modificació del ROM sigui més participativa i menys restrictiva, el Grup Municipal de la CUP proposa:

1). Per agilitzar la durada dels Plens, celebració de dues (2) sessions mensuals: un aper tractar Declaracions Institucionals i Dictàmens i l'altra de Control de Govern.

2). No limitar el nombre de propostes i preguntes que poden presentar els grups municipals al Ple.

3). Per garantir la publicitat i transparència, que les declaracions institucionals es debatin i votin al Ple, i que les respostes a preguntes per escrit s’incloguin com a annex a l’acta.

4). Que les entitats puguin presentar propostes i fer preguntes al Ple sense haver de passar pel filtre dels Grups Municipals.

És per això que presentem les esmenes següents: