Moció per una Catalunya desmilitaritzada

Moció presentada per la CUP-CC al Parlament, subsegüent a la interpel·lació al Govern, sobre una Catalunya desmilitaritzada:

"El gaudiment d’espais lúdics i d’oci són un dret essencial per el desenvolupament de la vida de les persones. En el compromís amb la pau l’exposició d’armament en contextos d’aquest tipus donen un missatge erroni sobre la guerra, es banalitzen les armes com instrument vàlid de diversió i de gaudi quan són eines d’agressió fabricades per a ús bèl·lic. Descontextualitzar la veritable funció de les armes no s’ajusta a l’impacte que aquestes provoquen al món. És per això que:

4. S’insta el Govern a desautoritzar la participació i presència dels avions de combat a l’exposició aèria, Festa al Cel, que actualment es celebra a Mataró."

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC