Acord entre l'Ajuntament i l'empresa Nuscamps (El Sorrall)

Acord relatiu a la concessió administrativa de construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal El Sorrall (abril 2016)