La CUP reclama la reobertura del primer de primària de l’Escola Coromines

La reiterada manca de voluntat a reobrir el grup tancat fa tres anys, per motius que ja s’ha demostrat que eren injustificats, fa malpensar que aquest fet es doni per raons diferents a les que obeeixen estrictament a la planificació escolar de la ciutat

La CUP reclama la reobertura del primer de primària de l’Escola Coromines

La CUP Mataró insta a Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat (SSTT) a reobrir el grup de primer de primària a l’Escola Joan Coromines, eliminat ara fa tres anys,  i a fer-ho de forma oficial en el procés de pre-inscripció. El tancament d’aquesta línia escolar en el seu moment va ser injustificat i a dia d’avui aquest grup segueix sent necessari a la ciutat. És per això que la CUP reclama als SSTT la reobertura d’aquest grup.

Fa tres anys, SSTT va eliminar una de les línies de P3 l’escola Joan Coromines adduint motius  demogràfics, tot i que  l’escola es troba situada en una de les zones de la ciutat on l’oferta de places públiques ha demostrat ser any rere any insuficient. Arrel d’aquest fet, moltes famílies amb infants nascuts al 2010 es van veure obligades a escolaritzar els seus fills en Escoles molt allunyades dels seus domicilis.

Tres anys després i com a conseqüència d’aquest tancament, la ràtio mitjana de P5 a les Escoles de Mataró és de 26,5 alumnes per aula i només es disposa de places lliures en tres escoles de la ciutat, cap d’elles pròxima al Joan Coromines.

En el pas de P5 a primer s’observa un increment del nombre d’infants escolaritzats, tal com ha passat els darrers anys a Mataró. Més d’una vintena d’alumnes no escolaritzats en el segon cicle d’educació infantil, no obligatori, sol·liciten plaça a primer de primària. Si això torna a passar enguany, no hi haurà prou places disponibles per a aquests infants o bé s’hauran d’augmentar les ràtios existents. Cal tenir en compte que les planificacions demogràfiques es fan en base als naixements registrats a la ciutat i no tenen en consideració als nouvinguts.

L’Ajuntament,  amb tots els seus grups municipals, ha reclamat als SSTT que s’obri el grup de primer de primària que avui manca a la ciutat i que sigui al Joan Coromines, per rectificar el tancament injustificat d’aquest grup ara fa tres anys.

Aquesta reobertura també donaria possibilitat a algunes famílies a escolaritzar els seus fills en el barri on resideixen; faria augmentar el nombre de places públiques per a infants nascuts el 2010; faria possible el desdoblament dels 28 alumnes del P5 del Coromines que l’any vinent faran primer i possibilitaria la redistribució d’alumnes de primer de primària a la ciutat, fet que permetria un descens de ràtio en d’altres centres i possibilitaria disposar de places per a la matrícula viva.

A manca de pocs dies per a què es facin publiques les places a les que podran pre-inscriure els infants de Mataró, SSTT reitera la no obertura d’aquest grup en el moment de la preinscripció. Argumenta que no pretén facilitar la mobilitat d’infants entre centres educatius i que un cop analitzada la pre-inscripció es procedirà a l’obertura d’un grup on es consideri necessari.

La CUP de Mataró no comparteix la postura dels SSTT i denuncia,

Que es produeix  un greuge comparatiu i una inseguretat a les famílies,  quan SSTT pretén que  aquestes pre-inscriguin  els seus infants en escoles on no es té constància, almenys ara, que hi haurà oferta pública oficial de places de primer de primària.

La manca de consideració dels SSTT, encapçalats per Carmina Pinya, al no haver valorat positivament la demanda de tots els grups municipals de l’Ajuntament així com del Consell Municipal d’Ensenyament, de la Plataforma Unitària per la defensa de l’Educació,  d’altres agents de la comunitat educativa de la ciutat i de famílies que han exposat directament a la inspecció de SSTT, la seva voluntat ferma d’escolaritzar els seus fills nascuts al 2010 en aquest centre.

Que aquest fet condemna als infants nascuts al 2010 a restar escolaritats en aules amb ràtios que superen en la gran majoria de casos els 26-27 alumnes per aula impossibilitant que es donin casos de permanències a un curs,  mobilitat entre centres per canvis de domicili o matricula viva. Es dóna la circumstància que SSTT no garanteix plaça a primer per aquells infants nascuts al 2010 que el curs vinent tinguin un germà preinscrit a P3 del Coromines.

Que la reiterada manca de voluntat a reobrir el grup tancat fa tres anys, per motius que ja s’ha demostrat que eren injustificats, fa malpensar que aquest fet es doni per raons diferents a les que obeeixen estrictament a la planificació escolar de la ciutat.

La CUP Mataró insta al SSTT a reobrir aquest grup i a fer-ho de forma oficial en el procés de preinscripció de manera que les famílies puguin escollir lliurement on escolaritzar els seus fills seguint el procediment habitual, sense incògnites i amb tota la normalitat possible

Assemblea CUP Mataró
4 març 2016

Arrel d’aquest fet, moltes famílies amb infants nascuts al 2010 es van veure obligades a escolaritzar els seus fills en Escoles molt allunyades dels seus domicilis