Reclamem el traspàs de tota la infraestructura ferroviària de Catalunya i les inversions pendents

Reclamem el traspàs de tota la infraestructura ferroviària de Catalunya i les inversions pendents

L’Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració presentada grups municipals d’ERC-MES i la CUP per reclamar a l’Estat espanyol el traspàs de tota la infraestructura ferroviària al govern de Catalunya, així com el finançament i inversions pendents.

Els acords que pren l’Ajuntament són:

Primer. Instar el govern de l’Estat a fer efectiva l’assumpció total del servei de rodalies pel govern de Catalunya, incloent-hi les vies, infraestructures, material mòbil, estacions, unitat empresarial de gestió i finançament suficient per poder prestar un servei de qualitat.

Segon. Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plenament aquest servei i, un cop    obtingut, realitzi un pla de contingència que solventi les mancances de la infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies als que actualment ofereixen el Metro o els FGC.

Tercer. Demanar a la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya un estudi per la recuperació de la connectivitat directa del Maresme amb l’Aeroport del Prat.

La Declaració Institucional aprovada l’hem presentat conjuntament ERC-ME i la CUP i ha estat aprovada a la Junta de Portaveus de dilluns 29 de febrer de 2016.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 169.1) estableix la competència exclusiva de la Generalitat en ferrocarrils amb origen i destí a Catalunya, que inclou la regulació, la planificació, la gestió , la coordinació, la inspecció dels serveis i de les activitats, així com també la potestat tarifària.

L’acord de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat de 21 de juliol de 2009 va establir les bases per al traspàs efectiu, l’1 de gener de 2010, de les funcions de l’Administració General de l’Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies, que subrogava anualment a la Generalitat la prestació del servei de l’operadora RENFE, d’acord amb el contracte programa fins aleshores vigent entre aquesta empresa i l’Estat.

El conveni Generalitat - RENFE Operadora de 13 de gener de 2010, així com l’addenda de 14 de desembre de 2010, va concretar el traspàs del servei de rodalies de Barcelona i dels trens regionals, configurant la marca Rodalies de Catalunya que, actualment, gestiona un total de 10 línies de rodalies i 6 línies regionals.  

El traspàs del servei de rodalies excloïa les prestacions dels serveis de neteja i manteniment de les estacions i les seves instal·lacions, així com també la seguretat de les mateixes, competències que l’Estat es reserva i exerceix a través de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

Malauradament, la modernització i l’ampliació de les infraestructures ha estat ínfima, perquè l’Estat només ha executat  un 7% de les inversions dels 4.000 milions d’euros pressupostats en el Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.

Recentment, els robatoris de cable de coure o l’incendi en una antiga estació contigua a l’Arc de Triomf de Barcelona, han provocat situacions de caos ferroviari injustificables, que podrien haver-se evitat si l’Estat, a través d’ADIF, hagués complert amb les previsions d’inversió.

Mataró, 1 de març de 2016

L’Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració presentada grups municipals d’ERC-MES i la CUP per reclamar a l’Estat espanyol el traspàs de tota la infraestructura ferroviària al govern de Catalunya, així com el finançament i inversions pendents.