DI per fer front a l’assetjament i a les violències masclistes envers les dones que es dediquen a l’acció política

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per fer front a l’assetjament i a les violències masclistes envers les dones que es dediquen a l’acció política.

(…)

Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa a l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS següents:

- PRIMER. Contactar amb aquelles persones que des del municipi i/o via les xarxes socials pròpies, es detecti que estan desqualificant i assetjant a les dones que es dediquen  a l’acció política, mitjançant insults i valoracions sexistes, i demanar-los la retirada de les publicacions i informar-les que aquestes pràctiques estan qualificades com a violències masclistes.

- SEGON. Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya a què prenguin mesures per eradicar les violències masclistes contra les dones que es dediquen a l’acció política; oimés quan diferents càrrecs electes del Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús d’aquestes violències sense que això hagi tingut repercussions públiques ni polítiques en el seu càrrec.

- TERCER. Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política  des de diferents partits, plataformes i col·lectius.

- QUART. Instar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i als mitjans de comunicació de premsa escrita i digital local i nacional a què prenguin mesures per exigir dimissions i/o l’expulsió dels mitjans de comunicació d’aquells que facin ús d’estils de comunicació i usos de comunicació masclistes.

- CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les entitats de dones que integren del Consell d’Igualtat de Mataró, a tots els mitjans de comunicació locals, al Consell Comarcal del Maresme, a la mesa del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris que l’integren, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya “Ca la Dona”, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i a les entitats municipalistes catalanes.

Mataró, 25 de gener de 2016