Reprovació al govern municipal per la presidència de la Fundació Tecnocampus

Reprovació al govern municipal per la presidència de la Fundació Teconocampus

La CUP, junt amb la resta de grups de l’oposició, dijous 14 de gener de 2016 hem aconseguit que es retirés el punt de l’ordre del dia del Ple relatiu de nomenament de Dolors Guillén com a nova Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró en substitució de Miquel Rey. Sense menystenir la persona que ara es proposa per presidir la Fundació Tecnocampus, hem manifestat la nostra preocupació per la manca de consideració del govern municipal envers els grups de l’oposició.

En aquest sentit, no validarem el nou nomenament fins que el govern no doni explicacions sobre la trifulga interna, esventada pels mitjans de comunicació locals, i aclareixi si hi va haver incompatibilitats o no, atesa la vinculació entre el càrrec polític que ostentava el Sr. Rey al capdavant de Cetemsa i l’empresa a la qual es va postular en cessar com a regidor.