La CUP reclama la tarifació social i un marc pressupostari vinculat a les ordenances fiscals

Ple d'Ordenances Fiscals 2016 de l'Ajuntament de Mataró

La CUP reclama la tarifació social i un marc pressupostari vinculat a les ordenances fiscals

De nou, el govern municipal (PSC-CDC) ha demostrat que segueix funcionant amb pilot automàtic i, per això, no ha acceptat cap de les 26 al·legacions a les ordenances fiscals de 2016 presentades per la CUP.

La CUP hem reclamat trencar amb l’actual manera de fer i entendre les finances locals:

- Trencant amb la subordinació respecte a la llei d’hisendes locals espanyola, que deixa el municipis en la indigència financera i ens aboca a retallar serveis o bé a externalitzar-los.

- Exigint que el debat sobre les OOFF estigui lligat a l’elaboració del pressupost municipal, perquè pensem que alhora que es recapta, cal consultar i explicar a la ciutadania en què es gastaran els diners.

- Garantint que la pressió fiscal es moduli en funció d’uns objectius pressupostaris. En canvi, si seguim amb el procediment de recaptar primer i pressupostar després, estarem amagant una realitat funesta: cada cop paguem més, però cada cop rebem menys, perquè els pressupostos es fan sobre la base de l’acceptació acrítica del deute (142M€), la qual cosa deixa l’Ajuntament amb una nul·la capacitat d’inversió.

- Reclamant participació ciutadana real i vinculant en el debat d’ordenances fiscal i pressupost municipal.

Tres hores abans de Ple Municipal Extraordinari del 22 de desembre, el govern ha vist que no sumava prou vots per garantir l’aprovació de les Ordenances Fiscals i, per això, ha accedit a rebaixar simbòlicament el gravamen de l’IBI de tipus general en usos residencials, compensant la minva d’ingressos que això suposa amb un lleu augment del tipus diferenciat dels usos industrials, així com també amb el “compromís d’aproximar els futurs els futurs increments de l’IBI residencial a valors propers a l’IPC”. Amb aquest mercadeig entre passadissos el govern ha pogut comptar amb  l’abstenció de C’s i ERC, que els ha permès aprovar les Ordenances Fiscals. La CUP hem rebutjat entrar en aquest joc a canvi de quatre engrunes que no resolen l’impacte de l’increment de l’IBI d’enguany i que tampoc aborden la demanda de Tarifació Social Integral que reclamem des de la CUP.

Precisament, el govern ha desestimat totes les mesures encaminades a la implantació  d’una Tarfiació Social Integral, encaminades a establir una bonificació en 3 trams segons la capacitat econòmica dels contribuents i d’aplicació a tots els tributs, taxes i preus públics.

Sigui com sigui, el govern ha tirat pilotes fora i segueix afavorint a les grans empreses i propietaris de la ciutat. Estem lluny de tenir una fiscalitat progressiva de debò, i no es té en compte la necessitat d’unificar criteris en l’atorgació de bonificacions, seguim amb mil i una finestretes, i amb uns ajuts molt limitats. S’han desestimat les nostres propostes i s’ha ajornat sine die el desplegament de la tarifació social emplaçant-nos a unes comissions de treball eternes i que ja es remunten a la legislatura anterior.

La CUP hem rebutjat entrar en aquest joc a canvi de quatre engrunes que no resolen l’impacte de l’increment de l’IBI d’enguany i que tampoc aborden la demanda de Tarifació Social Integral que reclamem