Pregunta sobre el compliment dels terminis previstos en la construcció de l’edifici de l’escola Angeleta Ferrer

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el compliment dels terminis previstos en la construcció de l’edifici de l’escola Angeleta Ferrer

• Quin és l'estat exacte dels tràmits per a la construcció de l'escola pública Angeleta Ferrer? Quan començaran les obres? Quins són els terminis reals d’execució de l’obra?

Mataró, 26 d’agost de 2015