Programa CUP Mataró eleccions municipals 2015

Programa de la CUP Mataró a les Eleccions Municipals del 24 de maig de 2015.

> Llegeix-lo en pantalla a Issuu

1. TERRITORI: EL MARESME
2. SOSTENIBILITAT
    MODEL DE CIUTAT (ESPAI AGRARI, ESPAIS NATURALS, ESPAI URBÀ, LITORAL.
    MOBILITAT
    RESIDUS
3. LLUITA CONTRA L’ATUR, PER UNA ECONOMIA PRODUCTIVA
4. DRETS SOCIALS
- SANITAT
- IGUALTAT DE DRETS I SERVEIS SOCIALS
- DONES
- ALLIBERAMENTS, LGTBI
- INFÀNCIA I FAMÍLIES
- GENT GRAN
- DISCAPACITATS
- POBRESA I RISC D’EXCLUSIÓ
- EDUCACIÓ
- DRET A L’HABITATGE
- LLENGUA CATALANA
- MEMÒRIA HISTÒRICA
- ANIMALS
5. CULTURA i ESPORT POPULAR
6. RADICALITAT DEMOCRÀTICA
7.F INANÇAMENT LOCAL I DEUTE. MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS.
8. INDEPENDÈNCIA I PROCES CONSTIUENT