La CUP presenta el model de transformació territorial del Maresme

Sota el títol «Fonaments i orientacions de transformació territorial, ambiental i social al Maresme» hem fet avui una primera presentació pública dels trets principals d'un document que analitza i presenta alternatives des d'una perspectiva global i comarcal als efectes que sobre el territori té l'actual model de creixement econòmic.

La CUP presenta el model de transformació territorial del Maresme

Sota el títol «Fonaments i orientacions de transformació territorial, ambiental i social al Maresme» hem fet avui una primera presentació pública dels trets principals d'un document que analitza i presenta alternatives des d'una perspectiva global i comarcal als efectes que sobre el territori té l'actual model de creixement econòmic.

El document l’han presentat en roda de premsa en Jordi Pagès i en Xavier Safont-Tria, aquest dijous 13 de maig a la Nau Gaudí de Mataró. El document ha estat el·laborat per les assemblees de la CUP i les candidatures de Poble Actiu de la comarca del Maresme.

Al document assenyalem que el Maresme pateix un deute ambiental i territorial emmarcat en la consolidació i expansió d'una nova globalització capitalista que a la comarca suposa especialment l'omnipresència d'empreses de gran capital del sector de les infraestructures i del sector terciari.   Som en una comarca ecològicament agredida i cal capgirar el model de creixement actual prioritzant la creació d'experiències alternatives que ens desconnectin a petita escala del gran mercat global i que generin sobiranies (energètica, alimentària, residencial, sanitària, financera).

Cal evitar noves hipoteques i deutes ambientals i començar a desmantellar, reutilitzar, reconvertir, recuperar espais i esmorteir efectes,  entenent la reconversió territorial del Maresme com a font de riquesa i ocupació.

El document desenvolupa a fons la concreció dels següents aspectes:

-Urbanisme i territori
Gestió del sòl no urbanitzable al Maresme amb sistema d’espais fora dels processos d’urbanització amb espais lliures, espais naturals protegits i corredors biològics. Aturar creixement difús. Ampliació espais naturals protegits amb gestió productiva (explotació agroforestal).
Planificació supramunicipal i el replantejament de determinats termes municipals obsolets.
Frenar la segregació social i urbanística de barris a través de plans de barris.

-Per una nova cultura de la Mobilitat
Priorització ferma del transport públic i dels desplaçaments a peu i amb bicicleta amb una visió intermunicipal. Suport a Preservem el Maresme.
Acabar amb la concessió de la C-32 d' Abertis per convertir-la en una via comarcal. Auditoria de la gestió de l'autopista per part d'Abertis.  Oposició frontal a l'allargament de l'autopista C-32 fins a Lloret i  moratòria d'urgència.
Desmantellar les àrees dels peatges com a oportunitat de restitució pública blindant urbanísticament aquest espais.

-Espais agrícoles
Proposem mesures concretes de desenvolupament agrari i forestal al Maresme com a passos cap a la sobirania alimentària.

-Litoral
La necessitat d'una política d'ordenació de litoral i l'oposició al nou Pla per preservar les platges del Maresme per la manca de participació i pel caire continuista insostenible i ruïnós que representa.

-Aigües i gestió de l'aigua

Planejament urbanístic de conques i una tipificació de cada tram recuperant en el possible els valors de les rieres. Remunicipalitzar la gestió de l'aigua.

-Model energètic
Bastir una desconnexió local de les grans corporacions. Energies renovables sostenibles única alternativa però no la solució sense un canvi de model energètic. Suport a SOM ENERGIA.

-Residus Sòlids Urbans
Imprescindible la reducció en origen. Frenar la privatització del servei. Impulsar el Residu Zero i el sentit original de les tres erres: reduir, recuperar i reciclar. La implantació de recollides porta a porta.  Plantes de compostatge municipal. Municipalitzar les deixalleries.

CUP i candidatures de Poble Actiu del Maresme, 13 de maig del 2015.

NOTA: El document i annexos poden ser consultats a la web de la CUP Mataró (aquí).

Sota el títol «Fonaments i orientacions de transformació territorial, ambiental i social al Maresme» hem fet avui una primera presentació pública dels trets principals d'un document que analitza i presenta alternatives des d'una perspectiva global i comarcal als efectes que sobre el territori té l'actual model de creixement econòmic.