L’urbanisme feminista aspira a la transformació social

El passat divendres 24 d’abril, la CUP Mataró va realitzar una interessant xerrada sobre “Urbanisme feminista” al Cafè de Mar. Mercè Bosch va presentar l’Adriana Ciocoletto, ponent de la xerrada i membre del col·lectiu Punt6 (un grup de dones especialistes en urbanisme). L’urbanisme feminista aspira a la transformació social trencant les desigualtats i els estereotips de gènere.

L’urbanisme feminista aspira a la transformació social

El passat divendres 24 d’abril, la CUP Mataró va realitzar una interessant xerrada sobre “Urbanisme feminista” al Cafè de Mar. Mercè Bosch va presentar l’Adriana Ciocoletto, ponent de la xerrada i membre del col·lectiu Punt6 (un grup de dones especialistes en urbanisme).

L’urbanisme feminista aspira a la transformació social trencant les desigualtats i els estereotips de gènere.

L’urbanisme feminista repensa els diferents espais des de nous paradigmes per trencar així les discriminacions i jerarquies. En aquest sentit, es considera molt important la participació posant veu a les persones que habiten un territori.

La visió transversal del territori és contraria a l’ús de poder i la superioritat que utilitzen habitualment les administracions i els equips tècnics que tenen una preparació especialitzada però externa al territori i mancada de l’experiència quotidiana que pot aportar la gent que hi viu.

La sensibilitat, la sostenibilitat, el medi ambient i les necessitats quotidianes de la gent són un criteri bàsic per un desenvolupament urbanístic que prioritzi la vida de les persones.

L’Adriana Ciocoletto ens va explicar que l’actual urbanisme està pensat per a un home tipus irreal desentenen-se de la diversitat i les necessitats quotidianes de les persones.

L’urbanisme s’ha considerat una ciència només d’especialistes i s’ha allunyat de les realitats, compartimentant i dividint les funcions de l’espai. El territori s’ha separat però les nostres necessitats no es poden separar.

L’urbanisme feminista aporta un anàlisi més aprofundit de la realitat, prioritza l’experiència quotidiana i la diversitat de les persones, valora les tasques reproductives i de cures de la societat, té més en compte la proximitat per millorar l’accés als serveis i comerços...

L’urbanisme feminista treballa des de la sostenibilitat i la participació posant veu a les persones del barri com a expertes.

Per millorar l’urbanisme d’un barri, el primer que cal és revisar la seva xarxa quotidiana per satisfer les necessitats. Quan es fa una reforma s’han de replantejar les xarxes quotidianes escoltant en primer lloc l’experiència de les dones amb un coneixement profund com a cuidadores de la vida durant molts anys.

El Col·lectiu Punt6 proposen tallers de participació dirigits a associacions, grups de dones i grups d’homes per sensibilitzar, recuperar i mostrar les necessitats quotidianes. Aquest treball el fan en solars, carrers, barris, places, parcs, centres socials, espais infantils, espais de criança, espais d’oci, equipaments, locals socials...

Les qualitats urbanes se centren en la proximitat, l’accés als serveis, la diversitat d’equipaments (salut, escola, autogestió..), en l’autonomia perquè les persones puguin anar soles...

El col·lectiu Punt6 treballen amb col·lectius locals com també amb l’administració pública.

A la seva web hi podeu trobar biografia per consultar.

El passat divendres 24 d’abril, la CUP Mataró va realitzar una interessant xerrada sobre “Urbanisme feminista” al Cafè de Mar. Mercè Bosch va presentar l’Adriana Ciocoletto, ponent de la xerrada i membre del col·lectiu Punt6 (un grup de dones especialistes en urbanisme). L’urbanisme feminista aspira a la transformació social trencant les desigualtats i els estereotips de gènere.