La Koplowitz es forra amb la privatitzció del servei de neteja d’edificis municipals de Mataró

LA KOPLOWITZ ES FORRA AMB LA PRIVATITZCIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS DE MATARÓ

La CUP denuncia que l’Ajuntament paga a l’empresa adjudicatària 3.021,84€/mes per cada empleada, i les treballadores només cobren 886,89€/mes.

El Ple municipal de març va aprovar el plec de clàusules que regirà la contractació d’una empresa privada per gestionar el servei de neteja d’edificis i dependències municipals, escoles, instal·lacions culturals i esportives, WC públics... La CUP va mostrar el seu desacord al Ple i va votar en contra d’aquest acord.

L’adjudicació del servei de neteja a una empresa privada és un dels contractes més cars que paga l’Ajuntament: 14.086.061,74 euros per quatre anys ampliable a més de 21 milions d’euros per 6 anys.

La CUP defensa que un servei bàsic i obligatori com aquest s’hauria de municipalitzar. Amb la municipalització i gestió directa es milloraria la qualitat del servei, s’aconseguiria un important estalvi econòmic, més transparència, i es millorarien els drets laborals de les treballadores que presten el servei.

No ens estranya que els propietaris de les empreses privades que fins ara han gestionat el servei de neteja de l’Ajuntament, la Koplowitz i en Florentino Pérez, constin en la llista de persones més riques de l’Estat espanyol.

L’Ajuntament de Mataró paga a l’empresa privada 3.021,84€ per les hores d’una treballadora de neteja durant un mes, i aquesta empresa paga a les treballadores de la neteja un salari mitjà de 886,89€/mes. Qui es queda amb la resta de diners?

La CUP denuncia que el marge de benefici industrial de l’empresa adjudicatària és exagerat, tenint en compte que la seva despesa no necessita inversions fortes: uniformes, guants, calçat, màscares, material de neteja i els rellotges horaris laborals.
 
Un cop més veiem com les polítiques neoliberals privatitzen un servei públic amb diners de tots només per beneficiar les gran empreses multinacionals, tal com dicta la Troika a través de la UE.