Exigim la participació d'usuaris i treballadors al Consell Rector del Consorci Sanitari

La Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública de Mataró exigeix que el govern de CiU compleixi l'acord de Ple Municipal d'incorporar un representant de la Coordinadora al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme. La CUP torna a portar la demanda al Ple i la Coordinadora convoca una concentració dijous 5 de febrer a les 7 del vespre davant l'Ajuntament.

El 4 d’abril de 2013, el Ple municipal de Mataró va aprovar una Proposta de Resolució, presentada per la CUP, que demanava la participació de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública de Mataró al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, amb l’acord següent:

2) L’Alcalde de Mataró, com a vicepresident del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, demanarà a l’òrgan competent, la incorporació de representants de la Coordinadora per la defensa de la sanitat pública Mataró en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

La proposta, malgrat resultar aprovada per majoria, va rebre el rebuig del govern local de CiU. La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum, va declarar al Ple municipal els motius pels quals hi votaven en contra, entre altres va dir:

“hi votem en contra perquè és una proposta que queda buida de contingut, ja que els acords es presenten quan ja estan resolts, és extemporània i sembla que es vulgui fer una proposta amb efectes futurs quan està feta de forma retroactiva. Ja s’ha fet, s’ha parlat i s’ha establert”.

El cert és que a data d’avui encara no s’ha establert com podrà participar la Coordinadora per la defensa de la Sanitat pública Mataró en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

A finals de setembre de 2014, en una entrevista mantinguda entre 3 representants de la Coordinadora per la Defensa de la sanitat pública i l'Alcalde per tractar aquest tema, Joan Mora va contestar que només nomenaria una persona de la Coordinadora per ocupar un lloc al Consell Rector del CSdM si la persona designada era de la seva confiança.

Des de la CUP no acceptem que l’Alcalde de Mataró posi condicions ni filtres per designar la persona que haurà de parlar al Consell Rector del CSdM en nom d’un col·lectiu com la Coordinadora en defensa de la Sanitat pública.

Creiem del tot important reforçar la participació de les entitats locals vinculades al sector sanitari per tal de garantir una sanitat pública de qualitat. Per desgràcia, tenim un model sanitari poc transparent i és per això que des de l’àmbit local s’haurien de potenciar les iniciatives que reforcen la participació ciutadana en temes sanitaris.

És per tot això que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular presenta al Ple Municipal de dijous 5 de febre de 2015 els Precs següents:

1. L’Alcalde de Mataró complirà, amb la màxima celeritat, l’acord del Ple municipal aprovat el passat 4 d’abril de 2013 que diu textualment: L’Alcalde de Mataró, com a vicepresident del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, demanarà a l’òrgan competent, la incorporació de  representants de la Coordinadora per la defensa de la sanitat pública Mataró en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

2. L’Alcalde de Mataró no imposarà condicions ni filtres a la Coordinadora per la defensa de la Sanitat Pública Mataró a l’hora d’escollir la persona qui els representarà en el Consell Rector del CSdM.

La Coordinadora en Defensa de la Sanitat pública de Mataró convoca a la ciutadania, moviments socials, entitats veïnals i sindicals a fer acte de presència el pròxim dijous 5 de febrer a les 19.00 h davant l’Ajuntament de Mataró, per fer palès al Ple Municipal tant les nostres reivindicacions com la inoperància del govern de CiU.

Dijous, 5 de febrer
19h davant l'Ajuntament de Mataró

Només amb la participació d’usuàries i treballadores en tots els àmbits de gestió del sistema sanitari públic podrem garantir tant la transparència com el seu sosteniment.