El govern retira la contractació “a dit” el Tresorer municipal perquè la CUP en denuncia la il·legalitat

El govern de CiU ha retirat del Ple municipal la proposta per poder designar “a dit” la plaça de tresorer municipal perquè la CUP ha posat en evidència que no es complien tots els requisits legals per poder fer la lliure designació. La CUP considera que un ajuntament de la mida de Mataró no pot tenir un Tresorer “de palla” i s’ha de dotar la plaça de responsabilitat i escollir per concurs de mèrits la persona més ben preparada.

El regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria, va denunciar que la proposta presentada pel govern no complia la llei i s’havia de retirar. El regidor de l’àrea d’Administració i Atenció ciutadana, Ramon Reixach, va atendre la petició i va retirar el punt durant el Ple Municipal del 3 de juliol per tal de revisar-ne la legalitat.

La CUP considera que un ajuntament amb un pressupost de la mida de Mataró, hauria de repartir la responsabilitat de la gestió econòmica entre l’Interventor, el Secretari i el Tresorer, especialment en l’actual context de dificultats financeres i econòmiques que exigeixen la màxima eficiència. A l’hora de gestionar els diners públics, sis ulls hi veuen més que dos.

Actualment, a l’Ajuntament de Mataró el Tresorer és una “figura de palla” i no es té cobert el lloc de treball perquè, volgudament, el sou i les responsabilitats no estan prou valoritzades i els professionals que concursen dimiteixen després de guanyar la plaça.

Fins ara es convocava concurs de mèrits per la provisió del lloc de tresorer (així es garantia la igualtat d’oportunitats entre totes persones interessades), però ara el govern municipal vol canviar-ho i cobrir el lloc de treball de Tresorer a través de la lliure designació.

La Llei (RD 173/1994) estableix que s’accedeix al lloc de treball per concurs de mèrits, però contempla l’excepció per fer lliure designació quan, entre altres coses, és un lloc de treball amb la màxima responsabilitat i un Complement de Destí 30 (el més alt).

Justament la figura de Tresorer d'aquest ajuntament no té funcions directives ni d'especial responsabilitat que justifiquin la lliure designació. La plaça de Tresorer a l’Ajuntament de Mataró està dotada amb un Complement de Destí 25 perquè fins ara no ha interessat atorgar les responsabilitats, les competències i el sou que li correspondria. Per fer la modificació de relació de llocs de treball i designar “a dit” el lloc de Tresorer tal com proposava el govern, el complement de destí hauria de ser de 30 i no de 25, per això no es compleix la llei.

Des de la CUP,  pensem el Tresorer no hauria de ser una “figura de palla” i que la plaça l’ha d’ocupar la persona més ben preparada per les responsabilitats que hauria de tenir. Això s’aconsegueix amb l’accés concurs de mèrits.