La CUP proposa crear un Pla de suport al comerç de proximitat

El Ple municipal d'abril va votar l'aprovació inicial per incorporar l'ús comercial a les zones industrials que actualment es troben dins la trama urbana (Cal Collut, Ca l'Imbern, Balanço i Boter, Crta. de Mata).

La CUP valora positivament la barreja d’usos industrials-comercials per evitar zones obsoletes i marginals.Tanmateix la CUP va advertir que abans d'obrir nous usos comercials, necessitem una planificació comercial que defensi i prioritzi la instal·lació de petites empreses locals que no siguin franquícies o multinacionals.

En aquest sentit, la CUP va proposar la creació d'un Pla de Comerç Local de Mataró, que defensi el petit comerç de proximitat. Cal tenir en compte que no tot el comerç urbà és de proximitat, ja que moltes de les marques són franquícies de moda, així com cadenes de bars, restaurants, etc.

El comerç de Mataró s'ha fonamentat en el petit comerç de proximitat, format per empreses familiars de primera o segona generació, que avui pateixen la crisi i la competència desleial de les franquícies. Des de l'Ajuntament de Mataró s'hauria de potenciar el comerç de proximitat perquè és el que retorna més riquesa en la mateixa ciutat.