Resum de la visita critica a l´exposicio sobre el pla d´equipaments culturals