La CUP de Mataró suspèn el govern municipal de Manuel Mas i li porta carabasses al Registre


Dimecres 2 d'abril, l'Ivan Terra, en nom de la CUP de Mataró ha presentat una instància a l'alcalde Manuel Mas, acompanyada d'una caixa de carabasses, on li exposa:


Que la CUP, amb motiu de l'elaboració del nostre programa electoral,
hem analitzat l'actual model de ciutat de Mataró i la seva realitat.
Aquesta anàlisi ens ha portat a valorar la gestió que vostè ha presidit
durant tant temps.Que vostè es va trobar fa més de vint anys una ciutat
amb uns potencials magnífics, derivats d'una situació
geogràfica privilegiada, d'un tradicional impuls socio-econòmic,
una important empenta cultural i amb una població històricament
acollidora dels nouvinguts.Entenem que la gestió dels seus successius governs no ha
aprofitat els potencials que la ciutat oferia. El Mataró
dels segle XXI no és el que podria, hauria i voldríem
que hagués estat.En l'Annex 1 fem la valoració dels resultats de la seva
deficient gestió.Valorant el decàleg de l'Annex 1 us hem de suspendre amb
una nota de 0 sobre 10. És per aquest motiu que us fem lliurament
d'aquestes carabasses (Annex 2).Annex 1:Motius pels quals la CUP suspèn l'alcalde
Manuel Mas i el seu govern municipal:1.- Pràctica PREPOTENT: des del moment que l'equip
de govern es nega a abordar els conflictes d'una manera dialogant
i aquests poden degenerar en conflictes. Un exemple d'això
és el que ha passat amb les zones blaves.2.- Pràctica EGOCÈNTRICA: des del moment que
els governants us creieu que la ciutat sou vosaltres. El Reglament
de Participació Ciutadana no garanteix en absolut que cap
proposta de la societat civil pugui desenvolupar-se des de l'administració.
Els pocs canals de participació ciutadana estan mediatitzats
per l'Ajuntament, i la participació ciutadana es limita a
exercir el dret de vot cada quatre anys. La població no és
mai consultada en cap cas concret i mai no trobaria una via efectiva
per elevar una proposta.3.- Pràctica INSOLIDÀRIA amb tots els ciutadans,
i són molts, que no podne accedir a un habitatge digne, a
un treball amb condicions, a uns coneixements que facilitin la inserció
al món laboral...4.- Pràctica ESPECULADORA amb el bé públic,
amb la utilització de Pumsa no com a instrument regulador
i potenciador d'habitatges assequibles, sinó ocm a eina al
servei d'interessos privats. Us suspenem per manca de previsió
al no reservar el terreny necessari per a la tan esperada nova escola
pública i el Centre Cívic de Mataró centre.5.- pràctica DISCRIMINATÒRIA: per activa o
per passiva. Amb la llengua i la cultura catalanes, amb els musulmans
auqe envieu a un polígon industrial, amb la manca de voluntat
política a l'hora de donar resposta a les necessitats dels
col·lectius desprovistos de la nostra ciutat, amb la repressió
dels treballadors irregulars enlloc d'empaitar els causants d'aquesta
situació...6.- Pràctica PRIVATITZADORA dels béns públics.
Enlloc d'un model públic cohesionat s'ha optat per la cessió
a empreses privades o per la creació d'organismes autònoms
als quals s'han traspassat les competències, tot fomentant
l'externalització dels serveis que per aquest motiu han anat
minvant en qualitat. La piscina pública d'El Sorrall no hauria
de ser un negoci sense risc per a una empresa privada. No pot ser
que els beneficis del transport públic se'ls emporti una
empresa i les pèrdues les haguem de pagar tots els mataronins
i mataronines. I el mateix passa amb els serveis de les escoles
bressol, amb la gestió de les zones blaves...7.- Pràctica ESPANYOLITZADORA. Incompliu la Llei
de política lingüística en enviar informació
bilingüe a la ciutadania sense que ho demani. Hi ha total manca
d'iniciativa per afavorir el coneixement de la nostra realitat socio-lingüística
a les persones nouvingudes, i insuficient oferta de cursos per a
ells. I us entesteu a mantenir símbols borbònics i
banderes espanyoles a la Casa Gran.8.- Pràctica ECOLÒGICAMENT INSOSTENIBLE: per
la incapacitat d'aprovar i tirar endavant el Pla especial de les
Cinc Sènies per desenvolupar i preservar l'espai agrícola.
Per la incineració indiscriminada de residus que haurien
de ser mínims, recollits selectivament i reciclats.9.- Pràctica D'APARADOR amb polítiques de
façana buides de contingut. Com en el cas del jovent, on
s'ha fet una política de maquillatge de cara a la galeria
sense incidir realment en la veritable problemàtica juvenil
(habitatge, feina, lleure). Com amb la creació de l'IME,
que no ha suposat cap millora dels sectors educatius involucrats
(IES Miquel Biada, Escoles bressol municipals i Escoles d'adults),
col·lectius que han manifestat reiteradament el seu descontent.
L'aparell de l'IME ha encarit la gestió i ha encarcarat el
funcionament. Com amb els equipaments culturals que s'han munipalitzat
i després no poden ser utilitzats o queden "encaixonats".10.- Pràctica NEOLIBERAL, tot cedint la planificació
urbanística a les pressions de les empreses immobiliàries
privades. Malgrat haver-se esgotat el sòl urbanitzable, gran
part de la població no pot accedir a un habitatge mínimament
digne degut als alts preus, amb la paradoxa que a Mataró
hi ha milers de cases deshabitades.

No s'ha planificat adequadament una política econòmica.
La tradicional activitat comercial de Mataró s'ha vist desprotegida
degut a un model que ha fomentat la implantació de grans
superfícies comercials, que són les que acabaran dictant
què comprem i com comprem els mataronins. No heu sabut evitar
que la indústria "de tota la vida" hagi hagut de
tancar i/o marxar amb les conseqüències socials que
això comprota.Mataró, 3 d'abril del 2003

CUP Mataró