La Junta Electoral exclou un candidat de la CUP perquè “no és espanyol”

Dimecres 23 d'abril, la CUP de Mataró ha realitzat una roda de premsa
als jutjats de Mataró per denucniar l'exclusió del número
27 de la llista, Abdelhak el Haddouti. Aquesta antidemocràtica decisió ha
estat una imposició de
la junta electoral, que ha aplicat al peu de la lletra la Constitució espanyola
i la llei d'estrangeria, segons les quals l'Abdelhak no pot concórrer
a les eleccions municiapals del 25 de maig que ve.


Es dóna la paradoxa
que no s’ha acceptat un candidat perquè “no és
espanyol”, quan resulta que la resta d’integrants de la candidatura
no ens sentim ni volem ser espanyols.Malgrat tot, des de la CUP seguirem comptant
amb l'Abdelhak, perquè no
entenem ni acceptem les lleis que discriminen a una persona que fa més
de 12 anys que viu a Catalunya i més de 10 a Mataró i que parla
perfectament el català. Les lleis espanyoles tornen a castigar els drets
democràtics més elementals de les persones nouvingudes, que com
l'Abdelhak prenen el compomís per millorar i transformar les actuals
condicions de vida de la societat catalana i mataronina.La CUP es compromet
a impulsar el dret de vot i la plena ciutadania per a les persones nouvingudes
que vulguin conviure a la nostra ciutat i al nostre país.
Per aconseguir-ho proposem l'eleboració d'un pla d'acollidaon es contempli
la creació d'una oficina específica d'atenció a
les persones nouvingudes, ubicada en un lloc diferent de l’alberg d'acollida
i l'edició de guies en cátala i la llengua de la persona nouvinguda.Mataró, 23 d'abril 2003

Oficina de premsa CUP Mataró