La CUP defensa un model alternatiu de gestió de El Sorrall


La Candidatura
d’Unitat Popular de Mataró
celebra l’entrada
en funcionament de la nova instal.lació esportiva municipal «El
Sorrall» que vé a ampliar el ventall d’oferta esportiva
pels mataronins i mataronines.Però aquesta instal.lació esportiva
municipal, en mans privades, representa un «pegat» a la deficient
gestió i planificació esportiva
municipal a la nostra ciutat.Una instal.lació esportiva municipal «privada».

Però aquesta nova instal.lació esportiva suposa un pas enrera
per l’esport mataroní, al tractar-se d’una inversió important
de capital privat i de la cessió de la seva gestió per 50 anys
a una empresa privada, d’unes instal.lacions pagades, en una part molt
important, amb recursos públics, per que l’empresa concessionària
faci el seu negoci durant els propers 50 anys. Una fòrmula amb la qual
l’ajuntament també perjudica greument a la resta de gimnasos i
entitats esportives privades de Mataró que durant molts anys anys han
cobert les deficiències i la mancança d’instal.lacions
esportives a la ciutat.Una instal.lació esportiva municipal cara i inaccesible.

La instal.lació suposa també que molta gent no hi pugui accedir
pels preus d’abonament establerts, que la converteixen en una instal.lació cara
i de «classe», sobre tot per la gent gran, un col.lectiu amb ingressos
limitats.Amb aquests preus abusius, i el fet encara més greu de no poder
abonar-se exclusivament al servei de piscina farà que la suposada «descongestió» que
El Sorrall faria sobre la vella piscina coberta municipal quedi en no res i
que aquesta instal.lació segueixi saturada.Una instal.lació esportiva
municipal de «jacuzzi» ,«panxing» i
sauna.


Amb el model de gestió privada establert al Sorrall, el que més
interessa a l’empresa concessionària és augmentar el nombre
de socis que són en definitiva els qui, amb les seves quotes, mantindran
la instal.lació, deixant de banda programes esportius dirigits a altres àmbits
de la població.Per tant, els programes esportius que s’impulsen
des d’aquesta instal.lació,
amb l’excusa ara de l’oci i la salut, són els de natació de «panxing»,
la sauna i el «jacuzzi»., «esports» que la CUP vol
evitar impulsant un veritable programa esportiu que contempli totes les possibilitats
i opcions esportives i per a tots.La proposta de la CUP vers les instal.lacions
esportives de la ciutat.

Primer. Des de la CUP apostem per una construcció i gestió públiques
de les instal.lacions esportives municipals, deixant de banda «aventures
exòtiques» de l’ajuntament amb empreses privades de dubtosa
solvència, i que els beneficis que aquestes generin reverteixin directament
a l’esport mataroní, a tots i totes.Amb un model de gestiò pública
transparent, responsable i sobretot amb criteri social, el projecte de la CUP
rescatarà la concessió del «Sorrall»,
feta per l’ajuntament a l’empresa privada, malgrat el cost econòmic
que això suposa però al que ens hi ha abocat l’actual govern
municipal, i obrirà la instal.lació a tots els mataronins i mataronines,
amb preus assequibles i populars per a tothom, i amb un programa esportiu dirigit
a tots els àmbits de la població, especialment a la gent gran
i els escolars.I segon. Així la natació escolar serà una
de les fortes apostes de la CUP pels propers 4 anys, impulsant un programa
de natació escolar
gratuita per que tots els nens i nenes de Mataró de primària
facin natació durant l’horari escolar, no com fins ara que l’actuació municipal
es redueix a 1r i 2n de primària.Però la gent gran també serà un
dels col.lectius més
beneficiats de l’actuació política de la CUP en les instal.lacions
esportives municipals. La proposta d’establir un programa de natació rehabilitadora
gratuita per a gent gran, sobre tot amb persones grans amb mobilitat reduïda,
principalment residents a llars d’avis, residències i centres
de dia, farà augmentar la qualitat de vida d’aquestes persones
i les integrarà de nou a la vida de la ciutat.Mataró, 30 d’abril
de 2003