Transport públic i mobilitat sostenible tot l'any!

La ciutat de Mataró, igual que la gran majoria de municipis catalans, està ordenada per a l'ús del cotxe privat. Aquest model de mobilitat suposa un greu col·lapse de la ciutat i genera una despesa energètica injustificable. Cal apostar per nous models de transport públic i alternatiu al cotxe privat, perquè d’aquesta manera la nostra qualitat de vida millorarà, i el conjunt de la ciutat se'n beneficiarà. La política a seguir passa per restringir l'ús dels vehicles privats i per ampliar l'oferta en transports públics i zones de vianants.

Proposem:

- Transformar preferentment en carrers de vianants aquells carrers més comercials i alhora els carrers estrets.

- Dotar la ciutat de pàrquings perifèrics com a zones límit dels cotxes privats.

- Destinar tota la recaptació de les zones blaves i de les autopistes de peatge a millorar el transport públic.

- Dibuixar un tramat de carrils bici que enllaci totes les zones d'ensenyament, amb la xarxa de transports públics i també amb tots els eixos principals de la ciutat.

- Establir carrils Bus a tots els eixos principals de la ciutat, com també per la N-II i l'autopista.

- Estudiar la viabilitat d’una estació d’autobusos interurbans, sense perdre els recorreguts i les parades actuals.

- Estudiar la interconnexió directa de la xarxa ferroviària de Mataró amb el Vallès Oriental (Mataró- Granollers) i amb la Selva.

- Augmentar freqüències en els llocs deficitaris i generalitzar els trens i busos nocturns.

- Estudiar l’eliminació del traçat de la carretera “N-II” del front marítim, convertint la C32 en autovia gratuïta i de servei obligat a tots els municipis de la comarca.

I tu, què en penses?

La mobilitat és cosa de tots. Per afavorir la participació ciutadana, la CUP impulsarà una consulta popular sobre la proposta de construcció de l’estació d’autobusos de Mataró. Volem saber l’opinió dels mataronins i les mataronines. Cal una estació d’autobusos? On cal situar-la? Quins recorreguts trobeu a faltar?

A partir del dissabte 20 de setembre distribuirem els qüestionaris de la consulta popular i situarem taules informatives al carrer per conèixer el vostre parer.

Mataró, 19 de setembre de 2003