La CUP denuncia l'especulació a les portes d'Habitàclia

La CUP ha muntat una exposició, ha penjat una pancarta i ha repartit fulletons a les portes de la fira Habitàclia amb el lema “Tinc dreta viure a Mataró sense especulació”. S'han donat explicacions personalitzades a molts visitants encuriosits. L’Ajuntament enguany es qüestionarà la continuïtat d’aquesta fira del “gremi del totxo”.

El manifest que s'ha repartit a les portes de la fira Habitàclia és el següent:

Des de fa molts anys, a la comarca del Maresme i, particularment, a la ciutat de Mataró no parem de créixer. Creixem en població, urbanísticament sobre el territori i en nombre de cotxes. Cada cop produïm més tones de deixalles i consumim més litres d’aigua. L’economia, indica que la ciutat i la comarca es desplacen cap al terciari, mentre es tanquen fàbriques (Secopal, Unipunt,... ) i la pagesia és foragitada per la pressió especulativa del sòl. Com que el teixit productiu de Mataró recula, els treballadors i les treballadores hem d'acceptar les ofertes de treball precari, en les quals ja hi treballa el gruix de la població nouvinguda, o bé treballar cada cop més lluny de casa, amb el caos de mobilitat que això suposa. I, el més important de tot, les condicions de treball i la capacitat adquisitiva de la majoria de la població estan molt lluny dels preus del mercat immobiliari.

Però l’Ajuntament de Mataró prefereix ignorar les greus mancances socials, ecològiques i culturals del creixement sense fre que ha impulsat. Habitàclia, la fira immobiliària del Maresme, és l’aparador de la seva política de deixadesa i favoritismes cap a la iniciativa privada (immobiliàries, entitats financeres, asseguradores...). Amb Habitàclia, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA), Prohabitatge i la regidoria de medi ambient se’n riuen del dret a l’habitatge i a la qualitat de vida dels matronins i de les mataronines.

Com a ciutadans i ciutadanes de Mataró reivindiquem el dret a l’habitatge i a la qualitat de vida. Perquè tenim dret a viure a Mataró, sense especulació. El creixement urbanístic no garanteix la qualitat de vida, sinó tot al contrari, perquè fomenta l’espiral de preus inaccessibles i l’exclusió de la població treballadora.

Els diners i les empreses públiques han de tenir una finalitat social i no lucrativa. No necessitem Habitàclia, sinó un canvi de les polítiques públiques per contrarestar l’especulació.

PÈSSIMA POLÍTICA D’HABITATGE

• Qui pot accedir a la compra d’un pis de nova construcció?
• Per què no s’augmenta el percentatge d’habitatges de compra i de lloguer en règim de protecció oficial?
• Per què enganyen el jovent amb la ridícula xifra de 200 pisos de lloguer de Prohabitatge?
• On són els ascensors promesos als edificis dels barris amb població envellida?
• Per què no s’atenen les queixes de deixadesa en els acabats, les instal·lacions i el manteniment formulades pels veïns i veïnes que han adquirit pisos de protecció oficial?
• Per què només es destinen € públics a la rehabilitació d’habitatges?
• Per què en comptes de créixer urbanísticament no s’aposta per rehabilitar els 2.500 habitatges que estan deshabitats?

MANCA D’EQUIPAMENTS

• On són els equipaments socioculturals (llars d’infants, centres cívics) dels barris de nova constucció com la Via Europa o el Camí de la Serra?
• Per què PUMSA ha esfondrat la teulada d’edificis catalogats com el Cafè de Mar,....?
• Per què es vol edificar en els pocs espais del centre destinats a la cultura (teatre Monumental) i a l’esport (Camp de Futbol i Pavelló Móra)?

CREIXEMENT INSOSTENIBLE

• Per què l’empresa pública PUMSA especula amb els terrenys del Cafè de Mar?
• Què s’amaga darrere el pla urbanístic de la Ronda Barceló? A qui beneficiarà la instal·lació d’una gran superfície comercial en aquest sector?
• El Parc de Llevant i els equipaments que s’hi volen construir no són l’avançada de la urbanització de les Cinc Sènies?
• Quines mesures s’han pres per preservar el parc forestal, el Tres Turons, les rieres i els torrents com a corredors biològics?
• Per què no s’implanta la recollida selectiva d’una vegada per totes i s’abandona el mètode antiecològic i insalubre de la incineració dels residus?

HABITÀCLIA NO, PROU ESPECULACIÓ, AJUNTAMENT RESPONSABLE!