El govern municipal prohibeix que la CUP formi part de l'anomenat Consell de Ciutat

En l'acte de constitució de l'anomenat Consell de Ciutat, el màxim òrgan de "participació" institucionalitzada impulsat per l'Ajuntament, la CUP ha estat vetada pel mateix alcalde Joan Antoni Barón.

En el torn obert de paraules, Joan Jubany, en nom de la CUP de Mataró ha qüestionat el model de "participació" instutucionalitzada impulsat per l'Ajuntament. Jubany ha proposat canvis en diversos articles dels estatuts del Consell de Ciutat, que té un caràcter purament consultiu i mai les seves propostes o conclusions seran vinculatns.

Els estatuts proposats per l'Ajuntament inclouen, per exemple, el "dret a demanar informació" al consistori, i la CUP ha proposat que hi consti com a mínim el "dret a rebre la informació demanada".

D'altra banda, el representant de la CUP ha demanat si estava prevista la participació de les organitzacions polítiques sense reepresentació institucional. La resposta de l'alcalde ha estat que la llei és molt clara sobre qui té i qui no té representació institucional, i que els partits sense representació no tenim dret a participar en el Consell de Ciutat.

17 de desembre del 2004
Oficina de premsa CUP Mataró


NOTÍCIES DE PREMSA

capgros.com: Les entitats consideren que el Consell de Ciutat no serà prou representatiu [17-12-2004]