La CUP demana diàleg i solucions per garantir el dret a la llibertat d'expressió de les entitats

Arran d’una sanció de 120 euros per un cartell enganxat amb cel·lo, la CUP demana diàleg al regidor de Serveis i Manteniment, sr. Francesc Melero. L’Ajuntament només preveu sancions però no ofereix solucions a la manca d'espais públics on le entitats puguin expressar-se i comunicar les seves activitats. Les cartelleres, instal·lades després de la mort del dictador Franco, han tornat a ser retirades quan els partits polítics institucionals, ja apoltronats, no les han necessitat perquè ara es forneixen de diners públics per a fer les seves campanyes mediàtiques.

El passat 12 de maig de 2005, la CUP de Mataró va organitzar una per presentar públicament la memòria anual de 2004 i per exposar les línies de treball futur del nostre col·lectiu a la ciutat. Casualment, el mateix dia 12 de maig, un inspector de Serveis Municipals va fer una fotografia a un cartell que convocava a l’acte i que estava afixat amb celo (material fàcil de remoure) a la cantonada del Camí Ral amb el carrer de l’Hospital.

La fotografia serví perquè el 20 de maig de 2005 el Sr. Francesc Melero, Conseller delegat de Serveis i Manteniment, incoés un expedient sancionador, imposant a la CUP una multa de 120 Euros per haver contravingut l’Ordenança general de residus urbans i neteja viària i l’Ordenança de publicitat de l’Ajuntament de Mataró. Tot i que l’adreça postal de la CUP és pública i coneguda per l’Ajuntament de Mataró (i estava impresa en el cartell motiu de la sanció), la notificació es va adreçar al domicili particular del pare d'un militant de la candidatura. Poc després, Joan Jubany va respondre demanant explícitament que s’esmenés l’error i féu diverses observacions en relació al motiu de la sanció.

Finalment, el Sr. Francesc Melero, resol el cas amb un Decret (7941/2005 de 3 d’octubre) i envia, aquest cop sí, a la seu social de la CUP, una nova missiva, datada el 4 d’octubre de 2005 i amb registre de sortida de 14 d’octubre. Melero reconeix que la primera notificació “es va realitzar en un domicili incorrecte” i tot seguit procedeix a respondre les observacions fetes per Joan Jubany, considerant que “estan fora de lloc”. Resultat: 120 Euros de multa per a la CUP. Davant dels fets exposats, la CUP entén la situació actual és inacceptable atès que:

1. Les ordenances municipals regulen i estableixen sancions per les "conductes incíviques", però en canvi, l’Ajuntament no ha habilitat ni cartelleres ni espais públics destinats a garantir el dret d’expressió de les entitats ciutadanes. L’ambigüitat i el desajustament entre la normativa i la realitat, queda palès en la insuficient i gens aclaridora explicació feta al núm. 2 del butlletí municipal “Més Mataró” del passat novembre de 2005.

2. L’Ajuntament, amb anterioritat a la incoació de la sanció imposada a la CUP, no ha fet cap esforç per explicar a la ciutadania i a les entitats el contingut de les normatives municipals que regulen la col·locació de publicitat en la via pública. Lògicament, les sancions imposades a diverses entitats ciutadanes només són atribuïbles al desconeixement de la normativa, amb la qual cosa creen una situació manifesta d’indefensió.

3. Els errors de procediment amb què l’Ajuntament de Mataró ha incoat la sanció a la CUP i el fet que les al·legacions han estat rebatudes sense tenir en compte la inexistència d’espais públics per publicitat les activitats de les entitats, posa en entredit el tarannà dialogant i participatiu de què fa gala el govern municipal.

Per tot plegat, la CUP de Mataró ha sol·licitat mantenir una reunió formal amb el Sr. Francesc Melero, Conseller delegat de Serveis i Manteniment, per aclarir el greuge i resoldre de forma satisfactòria i duradora l’ambivalència amb què, darrerament, es sanciona als col·lectius socials que fem ús del dret a la llibertat d’expressió i que volem fer-ho dins d’un marc de respecte envers la resta de la ciutadania.

Oficina de Premsa CUP Mataró
Mataró, 3 de gener de 2006