Satisfacció per la recuperació de la Llar Cabanellas

El Col·lectiu Ciutadà Salvem Cabanellas, dins el qual treballa activament la CUP de Mataró, ha emès un comunicat on mostra la seva satisfacció per la recuperació de la Llar Cabanellas, peça important del patrimoni social i arquitectònic de la nostra ciutat, i que se segueixi destinant a atendre les necessitats dels sectors més febles de la població. La plataforma per Cabanellas considera també que sense el suport ciutadà en la defensa d’aquest equipament, res de tot això hagués estat possible. La creació d'un centre de salut mental a la Llar Cabanellas és una de les propostes del programa de la CUP a les eleccions del 2003.

La Plataforma Ciutadana per Cabanellas, reunida en el dia d’avui i després d’analitzar el resultat de les darreres reunions i el protocol signat recentment entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Cabanellas, vol mostrar la seva satisfacció per l’acord al qual s’ha arribat que garanteix la conservació d’aquest equipament, patrimoni dels més pobres de la ciutat i que fa viable la seva funció social adreçada als sectors més febles de la població, resolvent alhora part important de les necessitats assistencials públiques de la comarca en el terreny de la salut mental.

Fins fa poc, el futur de la Llar Cabanellas era més incert que mai i l’especulació no parava de rondar-la mentre s’anava degradant. Per aquest motiu es va constituir la Plataforma Ciutadana per Cabanellas, formada per associacions de veïns, entitats diverses i ciutadans i ciutadanes a títol particular. Després de les primeres accions i l’inici de la recollida de signatures, la Plataforma celebràrem les declaracions públiques de l’Alcalde Sr. Joan Antoni Baron en el sentit que no es canviaria la qualificació d’aquest equipament com a sanitari-assistencial. Però no n’hi havia prou, ja que la Llar Cabanellas romania tancada, degradant-se i sense cap tipus d’ús social...

Amb la signatura d’aquest acord, tant l’Ajuntament com la Generalitat han demostrat en aquesta ocasió estar a l’altura de les circumstàncies i ser receptives a les demandes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

Però al mateix temps que aquest reconeixement, volem agraïr especialment a totes les persones que s’han implicat en la defensa de la Llar Cabanellas, que han signat i participat de les accions de la Plataforma i han manifestat clarament quina era la voluntad ciutadana: sense elles, la Llar Cabanellas tindria un futur ben diferent...o no en tindria...

Recuperar la Llar Cabanellas ha estat una victòria de tothom, de tota la Ciutat.A falta de conèixer el projecte final en el qual s’hi està treballant, podem ser optimistes sobre el seu futur i per descomptat, vetllarem perquè així sigui.

Mataró, 12 de gener de 2006